OBAVIJEST MJEŠTANIMA OPĆINE LIPOVLJANI O PROVEDBI KONTROLE PRIKLJUČENJA NA KANALIZACIJSKU MREŽU

OBAVIJEST

Na kanalizacijskoj mreži u funkciji (Kolodvorska ulica, Industrijska ulica, ulica Josipa Kozarca, ulica Kralja Tomislava) početkom mjeseca ožujka vršiti će se kontrola priključenih kućanstava te priključenje preostalih kućanstava.

Priključci na javnu odvodnju vršit će se u skladu s Odlukom o priključenju na komunalne vodne građevine na području Općine Lipovljani („Službeni vjesnik“, broj: 2/12 i 29/13) koja je donesena u skladu s člankom 209. Zakona o vodama („Narodne novine“, broj: 153/09, 63/11, 130/11, 56/13, 14/14).

Vlasnici domaćinstava navedenih ulica dužni su do 01.03.2015. dostaviti pravovaljanu ispravu (ugovor, potvrdu o uplati) u prostorije komunalnog poduzeća LIP-KOM d.o.o., ukoliko se pregledom dostavljene dokumentacije utvrdi kako je došlo do samovoljnog priključenja korisnika istome će se naplatiti jednokratna kazna u iznosu jednakom punoj cijeni priključka.

Mole se svi stanovnici navedenih ulica da se jave u upravu poduzeća LIP-KOM d.o.o., Kutinska 4, Lipovljani.

Uprava

LIP-KOM d.o.o.

Lipkom_obavijest kanalizacija

1-kanalizacija