Obavijest javnosti o izradi III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Lipovljani

Temeljem članka 88. stavak 1. Zakona o prostornom uređenju  (Narodne novine, broj: 153/13, 67/17) obavještavamo javnost da je Općina Lipovljani započela s izradom III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Lipovljani.

Člankom 88. stavkom 1. Zakona propisano je da nositelj izrade po objavi Odluke o izradi prostornog plana, obavještava javnost o izradi u Informacijskom sustavu prostornog uređenja i na web stranicama jedinice lokalne samouprave.

Nositelj izrade Plana je Jedinstveni upravni odjel Općine Lipovljani.

Odluka o izradi donijeta je na 6. sjednici Općinskog vijeća održanoj 26. ožujka 2018. godine i objavljena u Službenom vjesniku Općine Lipovljani, broj 11/18.

Javnost će, sukladno zakonskim propisima, biti obaviještena o terminu javne rasprave.

                                                                                                Pročelnica

                                                                                  Danijela Matejaš, dipl.iur.

Odluka o izradi III. IDPPUO Lipovljani