OBAVIJEST BIRAČIMA za Vijeća i predstavnike nacionalnih manjina

Sukladno raspisanim izborima za Vijeća i predstavnike nacionalnih manjina koji će se održati 05. svibnja 2019. godine Općinsko izborno povjerenstvo Općine Lipovljani radit će u zgradi Općine Lipovljani kako slijedi:

Dana 4. i 5. travnja te 8.,9.,10.,11., i 12., travnja – od  9,00-15,00 sati,

Dana 6., i 7., travnja 2019. godine – od 10,00 -14,00 sati,

Dana 13. i 14. travnja 2019. godine – 9,00-20,00 sati,

Dana 15. travnja 2019. godine -9,00-24,00 sata

                                                           Predsjednica

                                                           Milka Milojević v.r.

OBJAVA BIRAČIMA

Vlada Republike Hrvatske je dana 28. ožujka 2019. donijela Odluku o raspisivanju izbora za članove vijeća nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave i Odluku o raspisivanju izbora za predstavnike nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Za dan provedbe izbora određena je nedjelja, 5.svibnja 2019.

Pozivaju se birači pripadnici nacionalnih manjina za koje će se provesti izbori za članove vijeća i za predstavnike nacionalnih manjina da izvrše pregled, dopunu i ispravak podataka upisanih u registar birača.

Birači mogu pregledati te zatražiti dopunu ili ispravak podataka upisanih u registar birača u službi za opću upravu ureda državne u prave u županiji i Gradskom uredu za opću upravu Grada Zagreba, nadležnom prema mjestu svog prebivališta i to svakim radni m danom u radno vrijeme ureda.

Pozivaju se pripadnici nacionalnih manjina koji će do dana provedbe izbora navršiti 18 godina da se izjasne o svojoj nacionalnoj pripadnosti pred nadležnim uredom.

Detaljnije obavijesti bit će objavljene na mrežnim stranicama nadležnih ureda.

Rok za podnošenje zahtjeva za dopunu ili ispravak podataka u registru birača istječe u srijedu, 24. travnja 2019.

Na izvacima iz popisa birača koji će biti dostavljeni na biračka mjesta, nalazit će se samo birači pripadnici nacionalnih manjina koji  imaju  prebivalište  u  jedinicama  lokalne  i područne (regionalne) samouprave u kojima se provode izbori i važeće osobne iskaznice.

Birači pripadnici nacionalnih manjina za koje se prilikom dolaska na biračko mjesto utvrdi da nisu u pisani u izvatke iz popisa birača, mogu na dan izbora svoje pravo glasovanja ostvariti s potvrdom za glasovanje koju izdaje nadležni ured prema mjestu prebivališta birača.