DOKUMENTI 2020.

DOKUMENTI 2019.

DOKUMENTI 2018.

05.11.2018-odluke-12. sjednica vijeća

05.10.2018-odluke-11. sjednica vijeća

06.09.2018-odluke-10. sjednica vijeća  

05.07.2018-odluke-9. sjednica vijeće  

28.05.2018-odluke-7. sjednica vijeće 

26.03.2018.-odluke-6. sjednica vijeće

DOKUMENTI 2017.

vijeće 5. odluke 29.01.2018

vijeće 4.-19.12.2017.odluke

odluke sa 3. sjednice OV OL_listopad 2017

izvješće o utrošku sredstava ostvarenih od prodaje,zakupa 

izvješće o agrotehničkim mjerama za 2016.g.

31.07.2017-vijeće 2.odluke

11.07.2017.-vijeće1


Sjednica 25 – 08.03.2017 


DOKUMENTI 2016.

Sjednica 24 – 15.12.2016

odluke-25-10-2016-vijeće-22

odluke-05-10-2016-vijece-21

odluke-15.7.2016.-vijeće-20

odluke-24.5.2016.-vijeće-19

odluke-1.3.2016.-vijeće-18. sjednica


DOKUMENTI 2015.

odluke-21.12.2015.vijeće_17

odluke-30.09.2015.vijeće_16

odluke-9.07.2015.vijeće_15

odluke14-vijeće04.05.2015.g

vijeće 12_odluke06.03.2015


 DOKUMENTI 2014.

odluke19.12.2014. vijeće11

25studeni2014-vijeće10

Odluke sa 9. sjednice vijeća10.2014

odluke vijeće 8-11.7.2014

odluke_vijeće-7_5.2014

ODLUKE 6.sj.2014.vijeće


Dokumenti 2013.

sve_odluke-sj-5-12.2013

Odluke-4. sjednica vijeća-27.11.13. 

 

 NaslovKategorijaVeličina (Kb)Opis
 VIJEĆE 27.pdf1.657,62odluke
 PUM-Lipovljani-2013-web2.pdf6.032,62Preuzmite i pogledajte brošuru ‘Proračun u malom’ Općine Lipovljani, u kojoj je opisano što se radilo u proteklih četiri godine uz financijski prikaz, što se trenutno radi, te plan za naredne četiri godine.

Dokumenti vijeće 2012

 NaslovKategorijaVeličina (Kb)Opis
 PRORAČUN 2012 -2014 POSEBNI DIOpdf494,07PRORAČUN 2012 -2014 POSEBNI DIO
 PRORAČUN 2012-2014 OPĆI DIOpdf117,04PRORAČUN 2012-2014 OPĆI DIO
 Vijece20 odluke.pdf185,0320. sjednicu Općinskog vijeća Općine Lipovljani koja je održana 17. veljače 2012. godine
 odluke vijeće 21pdf124,97odluke vijeće 21-12. ožujka 2012
 prostorni plan odluka OLpdf640,77IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE LIPOVLJANI.
 ODLUKA BLATNJAČApdf401,93URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA GOSPODARSKE ZONE BLATNJAČA.
 ODLUKA HATNJAK.pdf394,99URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA POSLOVNE ZONE HATNJAK
 Odluke vijece22pdf262,76Sjednica vijeća-22
 IZVRŠENJE PRORAČUNA 2011pdf332,72GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA Opći i Posebni dio 2011.pdf
 2 IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA 2012pdf698,902 IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA 2012 OPĆI i POSEBNI DIO.pdf
 IZVRŠENJE FIN. PLANA ZA 2011 VRTIĆpdf235,59IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2011 VRTIĆ.pdf
 ODLUKA-VIŠAK PRIHODA 2011.pdf67,29O D L U K A o raspodjeli viška i pokriću manjka prihoda za 2011.g.
 BILJEŠKE 12 2011 OPĆINApdf1.144,45Bilješke uz godišnje financijske izvještaje 2011.g.
 vijeće 23pdf75,8515.08.2012.- odluka o subvencioniranju prijevoza učenika
 vijeće 24 pdf219,58vijeće 24 odluke 05.10.2012.
 vijeće 25pdf91,18-16.11.2012- odluka- stipendije, odluka o oslobađanju od plaćanja zakupnine polj., hatnjak osnivanje zone
 odluke vijeće 26pdf3.234,43odluke vijeće 26

Dokumenti vijeće 2009 – 2012

 NaslovKategorijaVeličina (Kb)Opis
 vijeće 01- 15 lipnja 09.pdf180,08Odluke sa 1. sjednice Vijeća Općine-15 lipnja 09
 vijeće 02- 02 srpnja 09pdf107,90Odluke sa 2. sjednice Vijeća Općine-02 srpnja 09
 vijeće 3- 29 srpnja 09pdf182,65Odluke sa 3. sjednice Vijeća Općine- 29 srpnja 09
 vijeće 4- 05.10. 2009pdf191,85Odluke sa 4. sjednice Vijeća Općine- 05. listopada 2009. godine
 OBRAČUN PRORAČUNA 2008pdf188,69OBRAČUN PRORAČUNA Od 01.01.2008 do 31.12.2008
 OBR. PRORAČUNA 2008 OPĆI DIOpdf313,78Općinsko vijeće općine Lipovljani na sjednici održanoj 29.srpnja 2009.g. donosi OBRAČUN PRORAČUNA ZA 2008.G. OPĆI DIO
 OBRAČUN PRORAČUNA 0609pdf156,56Općinsko vijeće Općine Lipovljani na sjednici održanoj 5.listopada 2009.g. donijelo je OBRAČUN PRORAČUNA 0609.
 OPĆI DIO OBR.PROR.0609pdf94,99Općinsko vijeće Općine Lipovljani na sjednici održanoj 5.listopada 2009.g. donijelo je OPĆI DIO OBR.PROR.0609
 odluka o subvencioniranju prijevoza učenikapdf52,88Općinsko vijeće Općine Lipovljani na sjednici održanoj 05. listopada 2009. godine donijelo je O D L U K U o subvencioniranju prijevoza učenika za 2009.-2010.g
 vijeće 5.-16 i 23. studenog 2009.pdf102,48Odluke sa 5. sjednice Vijeća Općine- 16 i 23. studenog 2009. godine
 OPĆI DIO REBALANS 2009.pdf159,11Općinsko vijeće Općine Lipovljani na sjednici održanoj 23.studenog 2009.g.donijelo je Rebalans Općinskog proračuna za 2009.- OPĆI DIO
 REBALANS konačna verz.pdf226,19Općinsko vijeće Općine Lipovljani na sjednici održanoj 23.studenog 2009.g.donijelo je Rebalans Općinskog proračuna za 2009.- u posebnom dijelu Proračuna
 OPĆI DIO PRORAČUNA2010-2012.pdf162,51Općinski Proračun Općine Lipovljani za 2010.-2012. godinu,
 PRORAČUN za 2010. godinupdf208,82Općinski Proračun Općine Lipovljani za 2010.godinu
 odluka o izvršenju proračuna za 2010.gpdf135,46Odluka o izvršenju Općinskog proračuna Općine Lipovljani za 2010. godinu,
 lip-kom promjena društva.pdf72,52izmjene i dopune Odluke o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću za obavljanje komunalnih djelatnosti na području Općine Lipovljani
 Deratizacija 2010.pdf65,62Program predstavlja minimum potrebnih mjera obvezatne preventivne dezinfekcije dezinsekcije i deratizacije na području Općine Lipovljani
 Upitnik POSdoc26,11ANKETNI UPITNIK O STAMBENIM POTREBAMA PUTEM DRUŠTVENO POTICANE STANOGRADNJE – POS
 Anketa POSpdf52,36Ispitivanje o mogućnostima sudjelovanja građana u „Programu društveno poticane stanogradnje“
 Nove cijene.Lip-Kompdf168,53Nove cijene komunalnih usluga u 2010. god.
 vijeće 6 -07.12.2009.pdf71,80vijeće 6 dnevni red
 vijeće 7- 21.12.2009.pdf52,36Donošenje Općinskog Proračuna Općine Lipovljani za 2010.-2012. godinu,
 vijeće 8- 05.ožujka 2010pdf252,55Odluke- vijeće 8- 05.ožujka 2010..pdf
 vijeće 9 -26.05.2010.pdf188,88odluke-vijeće 9 -26.05.2010..
 Izvršenje proračuna za 2009.pdf222,49GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE LIPOVLJANI ZA 2009.G
 Opći dio izvršenja proračuna za2009.pdf199,66OPĆI DIO-GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE LIPOVLJANI ZA 2009.G
 Bilješke-obračun proračuna 2009.pdfpdf648,13BILJEŠKE-OBRAČUN PRORAČUNA 2009.pdf
 J A V N I N A T J E Č A J zakup.pdf100,29J A V N I N A T J E Č A J za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Lipovljani
 obrasci ponude za zakup.doc72,70PONUDA NA Natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Lipovljani
 Popis čestica za ponudu, 5godina. pdf508,37Popis katastarskih čestica na Natječaju za zakup 5.g.na području Općine Lipovljani
 Popis čestica za ponudu,20godina. pdf402,05Popis katastarskih čestica na Natječaju za zakup 20.g. na području Općine Lipovljani
 Skica zakupa na 5 godina.pdf271,05Skica Tehnoloških cjelina zakupa na 5 godina.
 Skica zakupa na 20 godinapdf154,49Skica Tehnoloških cjelina zakupa na 20 godina.
 vijeće 10-od-26.srpnja 2010.pdf206,08Odluke vijeće 10-od-26.srpnja 2010.
 REBALANS OPĆIDIO-2010.pdf154,99I IZMJENE I DOPUNE OPĆINSKOG PRORAČUNA OPĆINE LIPOVLJANI ZA 2010.G.OPĆI DIO
 REBALANS_USVOJENI_26.07_2010.pdf216,20I IZMJENE I DOPUNE OPĆINSKOG PRORAČUNA OPĆINE LIPOVLJANI ZA 2010.G.
 vijeće-11- 20. rujna 2010.pdf168,50Odluke sa 11 sjednice vijeća od 20. rujna 2010.
 POLUGODIŠNJE IZVRŠENJE OPĆI DIO.pdf424,18POLUGODIŠNJE IZVJEŠĆE IZVRŠENJA PRORAČUNA OPĆINE LIPOVLJANI ZA 2010.G.
 POLUGODIŠNJE IZVRŠENJE POSEBNI DIO 1.1.-30.6.10.pdf195,98POLUGODIŠNJE IZVJEŠĆE IZVRŠENJA PRORAČUNA OPĆINE LIPOVLJANI ZA 2010.G. POSEBNI DIO
 2 IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA 29.11. 2010.pdf425,362 IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE LIPOVLJANI OPĆI DIO
 2 izmjene i dopune proračuna posebni dio 29.11.2010pdf573,252 IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE LIPOVLJANI POSEBNI DIO
 odluka o izvršenju proračunapdf135,54O D L U K A o izvršenju Općinskog proračuna Općine Lipovljani za 2011. godinu
 OPĆI DIOpdf378,28PRORAČUN OPĆINE LIPOVLJANI ZA 2011-2013.GODINU
 POSEBNI DIO pdf499,05PRORAČUN 2011-2013 usvojen 20.12.10.
 Vijeće16.odlukepdf283,2916. sjednice Općinskog vijeća Općine Lipovljani održane 26. svibnja 2011. godine
 Vijeće18.odlukepdf251,81Vijeće18.odluke održane 10. listopada 2011.
 vijeće 19_Odlukepdf1.610,52vijeće 19_Odluke 19. Prosinac 2011.godine

Dokumenti vijeće 2006 – 2009.

 NaslovKategorijaVeličina (Kb)Opis
 Odluka o donošenju prostornog planapdf598,33Odluka o donošenju prostornog plana Općine Lipovljani
 Prostorni plan-pročišćenipdf1.643,80Prostorni plan Općine Lipovljani – novi pročišćeni tekst 16.04.08.godine
 Vijeće 18pdf137,82Odluke sa 18. sjednice Vijeća Općine
 Vijeće 19pdf127,23Odluke sa 19. sjednice Vijeća Općine
 sjednica-vijeće 20-22i29.04.08.pdf189,34Odluke sa 20. sjednice Vijeća Općine
 sjednica-vijeće 21-11.06.08.pdf107,75Odluke sa 21. sjednice Vijeća Općine
 stipendiranjepdf86,23Pravilnik o stipendiranju studenata Općine Lipovljani
 subvencioniranje premije osiguranja usjeva pdf72,35O D L U K A o ostvarivanju prava na subvencioniranje dijela premije osiguranja usjeva i višegodišnjih nasada
 Statut i poslovnik o radu općine Lipovljanipdf201,26SLUŽBENI VJESNIK-Statut i poslovnik o radu općine Lipovljani-15.12.2001
 konstituiranje savjeta mladihpdf133,92Konstituiranje savjeta mladih Općine Lipovljani, -izbor predsjednika i Poslovnik o radu
 sjednica-vijeće 22-16.07.08.pdf116,91Odluke sa 22. sjednice Vijeća Općine
 OBRAČUN PRORAČUNA 2007pdf205,24Obračun Proračuna Općina Lipovljani Posebni Dio Od 01.01.2007 Do 31.12.2007
 ObračunOPĆI DIO 2007pdf128,80Obračun Proračuna Općina Lipovljani Opći Dio Od 01.01.2007 Do 31.12.2007
 OPĆI DIO PRORAČUN 2009pdf139,27Općinsko vijeće Općine Lipovljani na sjednici odrţanoj 19.prosinca 2008.g. Donijelo je PLAN PRORAĈUNA ZA 2009.G. OPĆI DIO
 POSEBNI DIO PRORAČUN 2009.pdf171,98OPĆINA LIPOVLJANI PLAN PRORAĈUNA ZA 2009.G. POSEBNI DIO
 odluka o izvršenju proračunapdf131,65Ovom se odlukom uređuje način izvršenja Općinskog proračuna Općine Lipovljani za 2009.
 Povjerenstvo za informiranjepdf69,57ODLUKA o imenovanju Povjerenstva za informiranje
 sjednica-vijeće 23-10.10.08.pdf145,88Odluke sa 23. sjednice Vijeća Općine-10.10.08.
 sjednica-vijeće 24- 04.12.08.pdf80,35Odluke sa 24. sjednice Vijeća Općine-04.12.08.
 sjednica-vijeće 25-19.12.08.pdf149,09Odluke sa 25. sjednice Vijeća Općine-19.12.08.
 sjednica – vijeće 26- 05 ožujak 09.pdf76,99Odluke sa 26. sjednice Vijeća Općine-05 ožujak 09.