NEDOVOLJNA KONTROLA BIOLOŠKOG MINIMUMA UZROK SU NARUŠAVANJA EKO SUSTAVA I PRESUŠIVANJA RIJEKE PAKRE U PILJENICAMA

O tome kako se, i zašto, dogodilo da je tijekom  26. i 27. lipnja, rijeka Pakra u Piljenicama, potpuno presušila u dužini od 1,5 kilometar, zbog čega je nastala i nepopravljiva šteta na njenom eko-sustavu, održan je sastanak u uredu Maria Ribara, načelnika općine Lipovljani, u utorak, 30. lipnja. S predstavnicima Vodno-gospodarske ispostave Lonja-Trebež iz Kutine, ribičkog društva ‘Šaran’ i vijećnika u općinskom Vijeću Damira Kvaternika, analizirano je to neugodno događanje i zatraženo je da se ubuduće takvi događaji ne ponavljaju, i na vrijeme sprečavaju.

Zbog opravdanih radova na utvrđivanju i saniranju obale rijeke Pakre kod Banove Jaruge, koja poplavom ugrožava dio tog naselja kod visokih voda, djelatnici Vodoprivrede zatvorili su dotok vode u Pakru, kako bi voda otekla s mjesta gdje moraju izvršiti radove. Niže od Banove Jaruge, u Pakru je trebala dotjecati voda iz ‘vodnog minimuma’, koji je sustavom odvodnje kod Piljenica i Akumulacije Pakra izgrađen, no on nije bio u funkciji. Kako nitko od djelatnika VGI Lonja – Trebež, koji su nadležni za kontrolu održavanja biološkog minimuma rijeke Pakre to nije kontrolirao, nizvodno je od tzv. gumene brane kroz Piljenice, vodostaj pao na nulu, uz zadržavanje vode tek u nekoliko dubljih jama u koritu Pakre.

13-IMG-20150627-WA0007To je dovelo do pomora ribe, neovlaštenog izlova ribe, ali i uništenja velikog djela eko-sustava tog dijela toka Pakre, što će se odraziti i na ostali dio rijeke. Ribolovci ŠRD ‘Šaran’ iz Lipovljana, proljetos su, kroz svoj programa rada i gospodarenja vodama, poribili Pakru u Piljenicama, pa se šteta na gubitku ribljeg fonda procjenjuje na nekoliko tisuća kuna vrijednosti ribe koju su pustili u Pakru. Zahvaljujući isključivo snalažljivosti mještana Piljenica i njihovom angažmanu na spašavanju ribe izbjegnuta je i veća katastrofa i još veći ekološki incident. Da je stanje u Piljenicama ozbiljno, govori i podatak da se od petka, 26. lipnja, upozoravalo na ovakvo stanje putem komunalne službe, mjesnog odbora, te pozivima brojnih mještana prema djelatnicima koji su tada bili na terenu, a kako nije bilo pomaka u rješavanju ovog problema, u subotu je alarmiran i Centar 112, pa je uzbuna bila još veća.

03-WP_20150627_009U razgovoru s Mariom Repićem, voditeljem VGI za mali sliv ‘Lonja-Trebež’ iz Kutine, i njegovim zamjenikom Željkom Uzelom, doznalo se da su radovi uzvodno, u Banovoj Jarugi, posredno,  a zatvaranje toka Pakre, izravnim uzrokom presušivanja Pakre u Piljenicama. Razlog presušivanju što predviđeni dotok ‘vodnog minimuma’ nije funkcionirao jer su dovodni kanal i cijev zamuljeni, od prošlogodišnjih visokih i poplavnih voda, što ih je u VGI-u  iznenadilo, a stanje nitko nije kontrolirao, pa se nije na vrijeme reagiralo. Da se pomor ribe mogao spriječiti dokazivao je, na sastanku, Josip Hudec, predsjednik ŠRD ‘Šarana’, a svemu tome prigovorio je i Damir Kvaternik, vijećnik Općinskog vijeća iz Piljenica, u ime svih mještana. Foto dokumentaciju izložio je Nikola Horvat, općinski komunalni redar, koji je primio velik broj telefonskih poziva iz Piljenica, te tražio rješenje problema, a Mario Ribar je zatražio da se nadoknadi načinjena šteta i pronađe rješenje kako bi se takvi problemi i ekološki incidenti u budućnosti u potpunosti izbjegli. O svemu su informirani i nadležni inspektorati RH.

Osim problema s funkcioniranjem izgrađenog sustava regulacije vodotoka Pakre, Ilove i akumulacijskog jezera Pakra, čelnici Vodno-gospodarske ispostave iz Kutine ukazali su i na problem s tzv. ‘Toševim mlinom’ u Piljenicama, koji je u privatnom posjedu, i čija brana treba zadržavati vodu, a ne zadržava, zbog ne održavanja. Problem je veći što je mlin u privatnom vlasništvu, pa rješavanje problema i sanacije brane nije u nadležnosti općine, a ni Hrvatskih voda, VGI Lonja – Trebež. O ovom problemu i potrebi sanacije brane, općinske službe će upozoriti vlasnika Toševog mlina o potrebi sanacije brane, kako bi u budućnosti pomogla u zadržavanju biološkog minimuma. Temeljem svega navedenog, zbog mnogih problema oko nasipa i zamuljenja sustava uslijed visokih voda uzrokovanih prošlogodišnjim ekstremnim padalinama, garancije od predstavnika H.voda, da se slični incident u Piljenicama s Pakrom neće ponoviti – nema. No zaključeno je da će se kontrole biološkog minimuma od strane predstavnika H.voda na rijeci Pakri povećati, te da će se u budućnosti  kroz kvalitetniju komunikaciju na vrijeme upozoravati o određenim planovima na infrastrukturnim zahvatima, kako bi se i u slučaju mogućih sličnih scenarija moglo na vrijeme reagirati i spriječiti ovakvi incidenti.                (Damir SMETKO)

01-WP_20150627_00714-IMG-20150627-WA000804-WP_20150627_01005-WP_20150627_01112-IMG-20150627-WA0000