NE OČEKUJU SE PROBLEMI S POPLAVOM NA PODRUČJU OPĆINE LIPOVLJANI

Stanovnici općine Lipovljani, poglavito žitelji donjeg dijela Kraljeve Velike, koji žive uz kanal Željan, ovog proljeća ne bi treabli imati problema s poplavom. Dobro stanje može se očekivati prema sadašnjem kretanju vodostaja i općem stanju na slivu rijeke Save. Iako se snijeg brzo topi i puni odvodne kanale, a ovih dana i okolne rijeke Subocku, Pakru, Ilovu i niz manjih vodotoka, vodostaji tih rijeka i vodotoka, vrlo će se brzo smiriti i smanjiti, pa neće biti problema ni opasnosti od njih.

                Vodostaj rijeke Save, koja je oko 10 kilometara zračne linije udaljena od južnog, nizinskog područja općine Lipovljani, također snažno raste, oko 10 centimetara na sat, no kako su njene retencije prazne, kad stigne visoki vodni val, voda će se pustiti u retenciju Lonjsko polje, i kako se očekuje, bez potrebe da se voda ispušta i van tog dijela. Visokog vodostaja rijeke Save će biti, no kako nema novih kiša, u Hrvatskim vodama očekuju prolazak velikih količina vode otopljenog snijega Savom, bez većih problema.

                Ovakve umirujuće ocjene mogle su se čuti na sjednici Stožera Civilne zaštite općine Lipovljani, koji je, preventivno, održan u četvrtak, 8. ožujka u vijećnici Općine Lipovljani, a kojem je predsjedavala Ljiljana Tomić, načelnica stožera Civilne zaštite općine Lipovljani. Na njoj su okupljeni svi članovi stožera kako bi bili upoznati s trenutnim stanjem i eventualnim opasnostima za područje općine Lipovljani.

                Sve članove Stožera Civilne zaštite, o stanju na području županije Sisačko-moslavačke sa, u četvrtak, 8. ožujka, također održanog Stožera Civilne zaštite u Sisku, upoznao je Nikola Horvat, načelnik općine Lipovljani, koji je bio prisutan sastanku u Sisku. Visoki vodni val na Savi očekuje se od slijedećeg vikenda, i već se sad provode preventivne pripreme za obranu od poplava, no stanje nije opasno i nema opasnosti za stanovnike i njihova materijalna dobra na području Sisačko-moslavačke županije, moglo se ćuti na sastanku u Sisku.

Uz Savu će se provoditi redovita obrana od poplava, no ovog proljeća visoki vodni val ne bi trebao doći do najnižih područja Kraljeve Velike, jer bi se voda ispuštena u retenciju Lonjskog polja tamo trebala i zadržati. Sadašnje optimistične prognoze pratit će se svaki dan, a u slučaju bilo kakvih opasnosti aktivirat će se sve službe Civilne zaštite općine Lipovljani.

Nakon upoznavanja s trenutnim stanjem i projekcijama rasta vodostaja u slivu Save, a time i opasnostima za područje općine Lipovljani, na Stožeru Civilne zaštite općine Lipovljani razgovaralo se i o konkretnim preventivnim radnjama, te stanjem opreme i tehničkih strojeva, što bi se koristilo u slučaju bilo kakve izvanredne situacije.

Članovi Stožera Civilne zaštite općine Lipovljani prihvatili su, na sastanku, u četvrtak, 8. ožujka, još i analizu stanja sustava Civilne zaštite na području općine Lipovljani za 2017. godinu, potom Plan razvoja sustava Civilne zaštite za 2018. s trogodišnjim financijskim učincima i Plan vježbi Civilne zaštite u 2018. godini.

Iako se problemi s poplavom na području općine Lipovljani ovog proljeća ne očekuju, svakodnevno će se pratiti stanje na slivu rijeke Save, zbog potpune sigurnosti svih stanovnika općine Lipovljani.

Damir SMETKO