Natječaj za potpore u poljoprivredi SMŽ

Na temelju Odluke o potporama poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Sisačko-moslavačke županije za razdoblje od 2016.-2020. godine u 2018. godini, Županijska skupština Sisačko-moslavačke županije raspisuje

N A T J E Č AJ

za dodjelu potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Sisačko-moslavačke županije

                                    za razdoblje od 2016. – 2020. godine u 2018. godini

PREDMET NATJEČAJA:

Sisačko-moslavačka županija će poljoprivrednim gospodarstvima (u daljnjem tekstu korisnicima) poticati sljedeće:

 1. POTICANJE ULAGANJA U POLJOPRIVREDNA GOSPODARSTVA

1.1. POTICANJE BILJNE PROIZVODNJE -KUPNJA CERTIFICIRANOG SADNOG MATERIJALA

 1. Nabava loznih cijepova,
 2. Nabava voćnih sadnica,
 3. Nabava sadnica jagoda
 4. POTICANJE IZGRADNJE PLASTENIKA I STAKLENIKA

1.2.1. Nabava novih i/ili rekonstrukcija postojećih plastenika i staklenika za uzgoj povrća, cvijeća i jagoda

1.3. POTICAJI ZA NABAVU ZAŠTITNIH MREŽA TRAJNIH NASADA

1.3.1. Nabava sustava za zaštitu trajnih nasada od padalina – tuča

 1. POTICANJE NABAVE SUSTA VA ZA NAVODNJAVANJE

1.4.1. Nabava sustava za navodnjavanje u biljnoj proizvodnji

 1. 1.5.     POTICANJE OKRUPNJA VANJA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA

1.5.1. Naknada troškova za imovinsko-pravno sređivanje poljoprivrednog zemljišta u cilju okrupnjavanja

 1. 1.6.    POTICANJE POPRAVLJANJA STRUKTURE TLANaknada troškova za analizu tlaNaknada troškova za kalcifikaciju tla1.7.    POTICAJI ZA INFRASTRUKTURU U PROIZVODNJI POVRĆA, JAGODA, CVIJEĆA, LJEKOVITOG BILJA TE STOČARSTVA (UKLJUČUJUĆI I PČELARSKU PROIZVODNJU)

a) nabava sustava za zagrijavanje i zasjenjivane, stolova, stalaža i folija

a) izgradnja i/ili rekonstrukcija objekata na poljoprivrednom gospodarstvu za skladištenje hrane za životinje (osim za pčelarsku proizvodnju)

b) izgradnja i/ili rekonstrukcija objekata za smještaj matičnih jata izvornih peradi

c) nabavi novih košnica i nove pčelarske opreme (ne potiče se nabava potrošnog materijala i sitnog pčelarskog pribora)

 • POTICAJ ZA PREMIJU OSIGURANJA POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE

2.1. Potpora za plaćenu premiju osiguranja ratarskih usjeva, proizvodnje povrća na otvorenome prostoru, višegodišnjih nasada i plastenika i/ili staklenika

 • 3. POTICAJ ZA LEGALIZACIJU BESPRAVNO IZGRAĐENIH OBJEKATA ZA POLJOPRIVREDNU NAMJENU

3.1. Sufinanciranje izrade tehničke dokumentacije za legalizaciju bespravno izgrađenih objekata za poljoprivrednu namjenu

 • POTICAJ ZA EKOLOŠKU POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU

4.1. Sufinanciranje nadzora i utvrđivanja sukladnosti-potvrdnica

 • 5.   POTICAJ ZA EDUKACIJU I STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE

5.1. Poticaj za edukaciju i stručno osposobljavanje za rad u poljoprivredi

 • 6. UNAPREĐENJE I OČUVANJE GOVEDARSKE PROIZVODNJE

6.1. Poticaj za nabavu rasplodnog materijala u sustavu krava-tele (sufinanciranje nabave rasplodnih bikova za prirodni pripust za sustav krava-tele)

6.2. Poticanje vlastitog uzgoja junica (uzgoj uzgojno valjanih junica iz domaćeg uzgoja za proizvodnju mlijeka)

7. UNAPREĐENJE I OČUVANJE  GENETSKOG POTENCIJALA

7.1. Poticaj za očuvanje izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja (hrvatski posavac, hrvatski hladnokrvnjak, kokoš Hrvatica)

 II. Mjere sukladne Uredbi komisije (EU) br. 1407/2013

8. POTICAJI ZA KAPITALNA ULAGANJA U PROIZVODNJI POVRĆA, JAGODA

      CVIJEĆA, LJEKOVITOG BILJA, VOĆA, VINARSTVA I STOČARSTVA (UKLJUČUJUĆI I     PČELARSKU PROIZVODNJU)

8.1. Proizvodnja povrća, cvijeća, jagoda i ljekovitog bilja

a) nabave opreme za doradu, preradu, pakovanje i skladištenje povrća, jagoda i ljekovitog bilja

b) adaptacija i opremanje objekata za prodaju vlastitih proizvoda na poljoprivrednim gospodarstvima i maloprodajnim mjestima (nabava materijala za unutarnje uređenje i opremanje prodajnih objekata)

8.2. Proizvodnja voća

a) nabave opreme za doradu, preradu, pakovanje i skladištenje voća

b) adaptacija i opremanje objekata za prodaju vlastitih proizvoda na poljoprivrednim gospodarstvima i maloprodajnim mjestima (nabava materijala za unutarnje uređenje i opremanje prodajnih objekata)

8.3. Područje vinarstva

a) nabave opreme za preradu grožđa, proizvodnju i čuvanje vina

b) adaptacija i opremanje objekata za prodaju vlastitih proizvoda na poljoprivrednim gospodarstvima i maloprodajnim mjestima (nabava materijala za unutarnje uređenje i opremanje prodajnih objekata)

8.4. Područje stočarstva (uključujući i pčelarsku proizvodnju)

a) muzna oprema, mljekovodi, mljekomati, oprema za hlađenje i skladištenje mlijeka

b) nabave opreme za preradu, proizvodnju i skladištenje proizvoda od mlijeka, jaja i meda

c) adaptacija i opremanje objekata za prodaju vlastitih proizvoda na poljoprivrednim gospodarstvima i maloprodajnim mjestima (nabava materijala za unutarnje uređenje i opremanje prodajnih objekata.

OPĆI UVJETI:

Korisnici županijskih poticaja isključivo su poljoprivredna gospodarstva koja se bave uzgojem poljoprivrednih kultura, držanjem i uzgojem stoke, proizvodnjom poljoprivrednih proizvoda (u daljnjem tekstu: poljoprivredna aktivnost), a upisana su u Upisnik poljoprivrednih gospodarstva (u daljnjem tekstu: Upisnik) i imaju prebivalište i sjedište na području Sisačko-moslavačke županije, te imaju poljoprivredne površine i poljoprivrednu proizvodnju za koju traže županijski poticaj na području Sisačko-moslavačke županije.

Poljoprivredno gospodarstvo je proizvodno-gospodarska jedinica koja obavlja poljoprivrednu aktivnost, a djeluje kao trgovačko društvo, obrt ili zadruga ako je registrirano za obavljanje poljoprivredne djelatnosti, te kao seljačko gospodarstvo ili obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo i upisani su u Upisnik.

Iznos županijskog poticaja za mlade poljoprivrednike, koji imaju manje od 40 godine u trenutku podnošenja prijave na Natječaj za 2018. godinu i imaju odgovarajuće obrazovanje za bavljenje poljoprivrednom proizvodnjom za koju traži potporu, županijski poticaji iz članka 4. ove Odluke uvećavaju se za 20%. Poticaji se dodjeljuju za proizvodnju u 2018. godini. Zahtjevi za poticaj se dostavljaju na propisanom Obrascu uz pripadajuću dokumentaciju.

Pojedini županijski poticaj se korisnicima isplaćuje jednokratno, jednom godišnje i to nakon obavljene poljoprivredne aktivnosti, a najkasnije do 31. prosinca 2019. godine.

KRITERIJI ZA OSTVARIVANJE POTICAJA:

 1. Nabava loznih cijepova

Županijski poticaj nabave loznih cijepova odobrit će se onom korisniku koji je u 2018. godini u vinogradu posadio najmanje 400 loznih cijepova preporučenih sorti za područje podregija Moslavina i Pokuplje (članak 5. Pravilnika o Nacionalnoj listi priznatih kultivara vinove loze, «Narodne novine», broj 96/03, 55/11 i 14/14) a za sortu škrlet najmanje 100 loznih cijepova. Županijski poticaj dodjeljuje se u iznosu do 5,00 kn po posađenom loznom cijepu, a za sortu škrlet do 7,00 kuna po posađenom loznom cijepu. Maksimalni iznos poticaja koji jedan korisnik može ostvariti je 30.000,00 kuna.

 1. Nabava voćnih sadnica

Županijski poticaj nabave voćnih sadnica odobrit će se onom korisniku koji je u 2018. godini u voćnjaku posadio najmanje 500 voćnih sadnica jabuke na podlozi M 9, najmanje 250 sadnica jabuke na podlozi MM 106, najmanje 100 sadnica jabuke na podlozi sjemenjak (Malus Silvestris), najmanje 500 sadnica kruške na dunji, najmanje 150 sadnica kruške na sjemenjaku (Pirus Comunis), najmanje 150 sadnica šljive, marelice, višnje, trešnje, breskve ili lijeske, najmanje 100 sadnica nektarine ili dunje, najmanje 50 sadnica oraha ili pitomog kestena, najmanje 100 sadnica borovnice i 50 sadnica aronije, te najmanje 2.000 sadnica maline i najmanje 1.250 sadnica kupine. Županijski poticaj dodjeljuje se u iznosu do 5,00 kuna po voćnoj sadnici, odnosno do 7,00 kuna po sadnici šljive, do 25,00 kuna po sadnici oraha, do 20,00 kuna po sadnici kestena, do 15,00 kuna po sadnici borovnice i aronije, do 1,50 kuna po sadnici lijeske, do 3,00 kune po sadnici kupine i do 4,00 kune po sadnici maline. Maksimalni iznos poticaja koji jedan korisnik može ostvariti je 30.000,00 kuna.

 1. Nabava sadnica jagoda

Županijski poticaj nabave sadnica jagoda odobrit će se onom korisniku koji je u 2018. godini posadio najmanje 5.000 sadnica jagoda, najmanje A kvalitete. Županijski poticaj dodjeljuje se u iznosu do 0,60 kuna po posađenoj sadnici. Maksimalni iznos poticaja koji jedan korisnik može ostvariti je 30.000,00 kuna.

1.2.1. Nabava novih i/ili rekonstrukcija postojećih plastenika i staklenika za uzgoj povrća, cvijeća i jagoda

Županijski poticaj nabave i/ili rekonstrukcije postojećih plastenika i staklenika odobrit će se onom korisniku koji je u 2018. godini nabavio i izgradio najmanje 100 m2 novog plastenika ili staklenika. Županijski poticaj dodjeljuje se u iznosu do 50% nabavne cijene plastenika ili staklenika ili dijelova plastenika i staklenika, a maksimalan iznos po jednom korisniku je 10.000,00 kuna. Nabava novog plastenika i/ili staklenika od ovlaštenog proizvođača-dobavljača plastenika i/ili staklenika poticat će se u iznosu do 50% nabavne cijene, a maksimalan iznos po jednom korisniku je 15.000,00 kuna.

1.3.1. Nabava sustava za zaštitu trajnih nasada od padalina – tuča

Županijski poticaj za nabavu i postavljanje sustava za zaštitu trajnih nasada od padalina -tuča odobrit će se onom korisniku koji je u  2018. godini nabavio i postavio sustav za zaštitu od tuče na površini od najmanje 0,5 ha trajnih nasada. Poticaj se dodjeljuje u iznosu do 20.000,00 kn/ha nasada na kojem je postavljen sustav. Maksimalni iznos poticaja koji jedan korisnik može ostvariti je 30.000,00 kuna.

1.4.1. Nabava sustava za navodnjavanje u biljnoj proizvodnji

Županijski poticaj za nabavu sustava za navodnjavanje u biljnoj proizvodnji odobrit će se onom korisniku koji je u 2018. godini nabavio i postavio sustav za navodnjavanje ili dijelove istog u cilju proširenja sustava, na površini od najmanje 1.000 m2 za proizvodnju na otvorenom i najmanje 250 m2 za proizvodnju u zaštićenom prostoru. Poticaj se dodjeljuje u iznosu do 50% nabavne cijene, a najviše u iznosu do 10.000,00 kuna.

1.5.1. Naknada troškova za imovinsko-pravno sređivanje poljoprivrednog zemljišta u cilju okrupnjavanja

Županijski poticaj za okrupnjavanje poljoprivrednog zemljišnog posjeda dodijelit će se korisniku koji je u cilju sređivanja i okrupnjavanja vlastitog poljoprivrednog zemljišta u 2018. godini imao troškove sređivanja imovinsko-pravnih odnosa radi stjecanja prava vlasništva nad nekretninom (privatnim zemljištem). Poticaj iz ovog članka dodjeljuje se korisniku u iznosu do 1.500,00 kuna po hektaru imovinsko-pravno sređenog poljoprivrednog zemljišta, a odnosi se na kupovinu, darivanje ili zamjenu susjedne parcele (privatnog poljoprivrednog zemljišta) u cilju okrupnjavanja posjeda, te za pokrivanje troškova prijenosa za zamjenu zemljišta u cilju okrupnjavanja postojećih poljoprivrednih zemljišta. Maksimalni iznos poticaja koji jedan korisnik može ostvariti je 10.000,00 kuna.

1.6.1. Naknada troškova za analizu tla

Županijski poticaj dodjeljuje se u iznosu do 50% cijene po računu za analizu tla, a maksimalan iznos po jednom korisniku je 1.000,00 kuna.

1.6.2. Naknada troškova za kalcifikaciju tla

Županijski poticaj za naknadu troška za kalcifikaciju tla dodijelit će se u iznosu do 50% cijene po računu za nabavku sredstava za kalcifikaciju tla, a maksimalan iznos po jednom korisniku je 5.000,00 kuna.

 1. Proizvodnja povrća, cvijeća, jagoda i ljekovitog bilja

a) nabava sustava za zagrijavanje i zasjenjivane, stolova, stalaža i folija

 1. Područje stočarstva (uključujući i pčelarsku proizvodnju)
  1. izgradnja i/ili rekonstrukcija objekata na poljoprivrednom gospodarstvu za skladištenje hrane za životinje (izuzima se pčelarska proizvodnja)
  1. izgradnja i/ili rekonstrukcija objekata za smještaj matičnih jata izvornih peradi
  1. nabavi novih košnica i nove pčelarske opreme (ne potiče se nabava potrošnog materijala i sitnog pčelarskog pribora)

Županijski poticaji za infrastrukturna ulaganja u proizvodnji povrća, jagoda, cvijeća, ljekovitog bilja, te stočarstva (uključujući i pčelarsku proizvodnju) odobrit će se korisniku, čija najmanja vrijednost ulaganja iznosi 5.000,00 kuna i to za: udio poticaja iznosi do 30 % od ukupne vrijednosti računa – izvršenog ulaganja, a najviše u iznosu do 40.000,00 kuna, osim za nabavu novih košnica i nove pčelarske opreme gdje najviši iznos županijskih poticaja može iznositi 10.000,00 kuna. Za izgradnju i/ili rekonstrukciju objekata za smještaj matičnih jata izvornih peradi- najviše u iznosu od 6.000,00 kuna

2.1. Potpora za plaćenu premiju osiguranja ratarskih usjeva, proizvodnje povrća na

otvorenome prostoru, višegodišnjih nasada i plastenika i/ili staklenika

Sufinanciranje premije osiguranja ratarskih usjeva, proizvodnje povrća na otvorenom prostoru, višegodišnjih nasada i plastenika i/ili staklenika odobrit će se onom korisniku koji ima zaključenu policu osiguranja za 2018. godinu od rizika mraza, tuče, požara, udara groma, oluje, poplave, te gubitka kvalitete ploda, i platio je premiju osiguranja za tekuću godinu prema zaključenoj polici osiguranja. Poticaj se odobrava u visini do 25%-tnog iznosa od uplaćene premije za 2018. godinu. Minimalna visina premije po ugovorenim policama osiguranja koja se priznaje po jednom korisniku iznosi 2.000,00 kuna, a ukupna maksimalna 30.000,00 kuna.

3.1. Sufinanciranje izrade tehničke dokumentacije za legalizaciju, bespravno izgrađenih

objekata za poljoprivrednu namjenu

Sisačko-moslavačka županija sufinancirat će dio troškova za izradu tehničke dokumentacije za legalizaciju objekata za poljoprivrednu namjenu u iznosu do 70% troškova legalizacije bespravno izgrađenih objekata za poljoprivrednu namjenu i to za:

 1. geodetski snimak izvedenog stanja nezakonito izgrađene zgrade (objekta) , koji je izradio i ovjerio ovlašteni inženjer geodezije ili koje je izradila pravna osoba registrirana za obavljanje stručnih geodetskih poslova i ovjerio ovlašteni inženjer geodezije;
  1. iskaz površina i obračunske veličine zgrade (objekta), koje je izradio ovlašteni arhitekt ili ovlašteni inženjer građevinarstva (zgrade < 400 m2 GBP);
  1. iskaz podataka za obračun naknade za zadržavanje zgrade (objekta) u prostoru koji

je izradio ovlašteni arhitekt ili ovlašteni inženjer građevinarstva (zgrade < 400 m2 GBP);

 • snimku izvedenog stanja nezakonito izgrađene zgrade (objekta), koju je izradio ovlašteni inženjer građevinarstva (zgrade < 1.000 m2 GBP) ;
  • arhitektonsku snimku izvedenog stanja nezakonito izgrađene zgrade( objekta) koju je izradio ovlašteni arhitekt (zgrade > 1.000 m2 GBP),
  • izjavu ovlaštenog inženjera građevinarstva da nezakonito izgrađena zgrada (objekt) ispunjava bitni zahtjev mehaničke otpornosti i stabilnosti (zgrade > 1.000 m2 GBP)

Maksimalan iznos poticaja koji jedan korisnik može ostvariti je 5.000,00 kuna

4.1. Sufinanciranje nadzora i ocjenjivanja sukladnosti -potvrdnica

Sisačko-moslavačka županija sufinancirat će troškove stručnog nadzora i sustava ocjenjivanja sukladnosti-potvrdnice u visini do 80% iznosa računa za tu namjenu u 2018. godini. Maksimalni iznos poticaja koji jedan korisnik može ostvariti je 30.000,00 kuna.

5.1. Poticaj za edukaciju i stručno osposobljavanje za rad u poljoprivredi

Županijski poticaj za edukaciju i stručno osposobljavanje za rad u poljoprivredi odnosi se na pohađanje tečajeva potrebnih za bavljenje određenom proizvodnjom na poljoprivrednom gospodarstvu, stručno osposobljavanje po posebnom programu te zakonski obavezno stručno osposobljavanje vezano uz poljoprivrednu proizvodnju. Županijski poticaj će se odobriti samo jednom članu poljoprivrednog gospodarstva u 2018. godini. Iznos županijskog poticaja po korisniku je do 50% ukupnog troška za edukaciju i stručno osposobljavanje, a najviše do 1.000,00 kuna.

 • Poticaj za nabavu rasplodnog materijala u sustavu krava-tele (sufinanciranje nabave

rasplodnih bikova za prirodni pripust za sustav krava-tele)

Sisačko-moslavačka županija će poljoprivrednim gospodarstvima poticati kupnju licenciranih rasplodnih bikova mesnih pasmina do 5 godina starosti za prirodni pripust za sustav krava-tele, u iznosu do 30% od iznosa računa, za slijedeće dokumentirane troškove: kupnja rasplodnog bika za prirodni pripust za sustav krava-tele, zdravstveni certifikat (svjedodžba) i troškove carinjenja (ako je riječ o uvozu), odnosno maksimalno do 5.000,00 kuna po grlu. Korisnik županijskog poticaja ima obvezu uzgoja i držanja nabavljenih bikova najmanje tri godine. Maksimalan iznos poticaja koji jedan korisnik može ostvariti je 10.000,00 kuna.

 • Poticanje vlastitog uzgoja junica (uzgoj uzgojno valjanih junica iz domaćeg uzgoja za

proizvodnju mlijeka)

Sisačko-moslavačka županija će poljoprivrednim gospodarstvima u stočarskoj proizvodnji poticati uzgoj uzgojno valjanih junica iz domaćeg uzgoja za proizvodnju mlijeka. Županijski poticaj će se odobriti poljoprivrednom gospodarstvu ako su uzgojno valjane junice mliječnih pasmina iz domaćeg uzgoja za proizvodnju mlijeka uzgojene u vlastitoj proizvodnji .Najveći broj životinja koji se potiče je 4 uzgojno valjane junice. Uzgojno valjane junice moraju biti upisane u središnji popis kojega vodi Hrvatska poljoprivredna agencija. Za junice uzgojene u vlastitoj proizvodnji potrebno je posjedovati potvrdu od Hrvatske poljoprivredne agencije, da su iz vlastitog uzgoja, te da su uzgojno valjane. Županijski poticaj za uzgoj i držanje uzgojno valjane junice dodjeljuje se u iznosu do 1.000,00 kuna, uz obvezu uzgoja i držanja najmanje 3 godine.

7.1. Poticaj za očuvanje izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja (hrvatski posavac,

hrvatski hladnokrvnjak, kokoš Hrvatica)

Županijski poticaj za očuvanje izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja odnosi se na:

 1. uzgoj i držanje konja – hrvatski posavac i hrvatski hladnokrvnjak
 2. odobrit će se poljoprivrednom gospodarstvu za svako uzgojno valjano žensko ždrijebe odabrano u 2018. godini za dalji uzgoj,
 3. vjerodostojnost podataka o uzgojnoj valjanosti ženskog ždrebeta za koje se podnosi zahtjev potvrđuje se pisanom potvrdom registrirane uzgojne organizacije: Središnji savez uzgajivača konja hrvatski posavac; Središnji savez udruga uzgajivača hrvatskog hladnokrvnjaka,
 4.  potvrda o uzgojnoj valjanosti mora sadržavati ime i prezime uzgajivača, odnosno vlasnika kobile u trenutku oždrjebljenja ždrebeta, ime i životni broj ždrebeta,
 5. isti korisnik županijskog poticaja može podnositi zahtjeve višekratno sve do zatvaranja natječaja, ovisno o datumu oždrjebljenja ždrebeta i periodu provedbe uzgojno-selekcijskih mjera od strane registrirane uzgojne organizacije,
 6. Zahtjev može podnijeti isključivo uzgajivač, odnosno vlasnik kobile majke u trenutku oždrjebljenja ždrebeta za koje se podnosi zahtjev,
 7. Županijski poticaj se dodjeljuje u iznosu do 500,00 kuna po odabranom ženskom ždrebetu uz obvezu uzgoja i držanja najmanje 1 godinu,
 8. maksimalni iznos poticaja koji jedan korisnik može ostvariti je 10.000,00 kuna.
  1. uzgoj i držanje – kokoš Hrvatica
 9. odobrit će se poljoprivrednom gospodarstvu za uzgoj i držanje kokoši Hrvatica upisane u JRDŽ, vjerodostojnost podataka o uzgoju i držanju kokoši Hrvatice za koje se podnosi zahtjev potvrđuje se pisanom potvrdom Hrvatske poljoprivredne agencije, Županijski poticaj se dodjeljuje u iznosu do 40,00 kuna/kljunu, maksimalni iznos poticaja koji jedan korisnik može ostvariti je 3.000,00 kuna.
 10. Proizvodnja povrća, cvijeća, jagoda i ljekovitog bilja
  1. nabave opreme za doradu, preradu, pakovanje i skladištenje povrća, jagoda i ljekovitog bilja
  1. adaptacija i opremanje objekata za prodaju vlastitih proizvoda na poljoprivrednim gospodarstvima i maloprodajnim mjestima (nabava materijala za unutarnje uređenje i opremanje prodajnih objekata)
 11. Proizvodnja voća
  1. nabave opreme za doradu, preradu, pakovanje i skladištenje voća
  1. adaptacija i opremanje objekata za prodaju vlastitih proizvoda na poljoprivrednim gospodarstvima i maloprodajnim mjestima (nabava materijala za unutarnje uređenje i opremanje prodajnih objekata)
 • Područje vinarstva
  • nabave opreme za preradu grožđa, proizvodnju i čuvanje vina
  • adaptacija i opremanje objekata za prodaju vlastitih proizvoda na poljoprivrednim gospodarstvima i maloprodajnim mjestima (nabava materijala za unutarnje uređenje i opremanje prodajnih objekata)
 • Područje stočarstva (uključujući i pčelarsku proizvodnju)
  • muzna oprema, mljekovodi, mljekomati, oprema za hlađenje i skladištenje mlijeka
  • nabave opreme za preradu, proizvodnju i skladištenje proizvoda od mlijeka, jaja i meda
  • adaptacija i opremanje objekata za prodaju vlastitih proizvoda na poljoprivrednim gospodarstvima i maloprodajnim mjestima (nabava materijala za unutarnje uređenje i opremanje prodajnih objekata

Udio poticaja iznosi do 30 % od ukupne vrijednosti računa – izvršenog ulaganja, a najviše u iznosu do 40.000,00 kuna.

OBVEZE KORISNIKA:

Korisnik županijskog poticaja odnosno podnositelj zahtjeva je podložan inspekcijskom i stručnom nadzoru (metodom slučajnog uzorka) u cilju provjere istinitosti podataka.

Ukoliko je korisnik županijskog poticaja odnosno podnositelj zahtjeva priložio neistinitu dokumentaciju ili prijavljeno stanje u Zahtjevu i dokumentaciji ne odgovara njegovom stvarnom stanju dobivena sredstva za tu godinu mora vratiti u Županijski proračun, te će podnositelj zahtjeva biti isključen iz svih županijskih subvencija u poljoprivredi u narednih pet (5) godina.

POTREBNA DOKUMENTACIJA:

 1. Zahtjev za dodjelu poticaja : SMŽ 1.1.1. Nabava loznih cijepova; SMŽ 1.1.2. Nabava voćnih sadnica; SMŽ 1.1.3. Nabava sadnica jagoda; SMŽ 1.2.1. Nabava novih i/ili rekonstrukcija postojećih plastenika i staklenika za uzgoj povrća, cvijeća i jagoda; SMŽ 1.3.1. Nabava sustava za zaštitu trajnih nasada od padalina – tuča; SMŽ 1.4.1. Nabava sustava za navodnjavanje u biljnoj proizvodnji; SMŽ 1.5.1. Naknada troškova za imovinsko – pravno sređivanje poljoprivrednog zemljišta u cilju okrupnjavanja; SMŽ 1.6.1. Naknada troškova za analizu tla; SMŽ 1.6.2. Naknada troškova za kalcifikaciju tla; SMŽ 1.7.1. Proizvodnja povrća, cvijeća, jagoda i ljekovitog bilja; SMŽ 1.7.2. Područje stočarstva (uključujući i pčelarsku proizvodnju); SMŽ 2.1. Potpora za plaćenu premiju osiguranja ratarskih usjeva proizvodnje povrća na otvorenome i višegodišnjih nasada; SMŽ 3.1. Sufinanciranje izrade tehničke dokumentacije za legalizaciju bespravno izgrađenih objekata za poljoprivrednu namjenu; SMŽ 4.1. Sufinanciranje nadzora i potvrdnice; SMŽ 5.1. Poticaj za edukaciju i stručno osposobljavanje za rad u poljoprivredi; SMŽ 6.1. Poticaj za nabavu rasplodnog materijala u sustavu krava-tele (sufinanciranje nabave rasplodnih bikova za prirodni pripust za sustav krava-tele); SMŽ 6.2. Poticanje vlastitog uzgoja junica (uzgoj uzgojno valjanih junica iz domaćeg uzgoja za proizvodnju mlijeka); SMŽ 7.1. Poticaj za očuvanje izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja (hrvatski posavac, hrvatski hladnokrvnjak, kokoš Hrvatica); SMŽ 8.1. Proizvodnja povrća, cvijeća, jagoda i ljekovitog bilja; SMŽ 8.2. Proizvodnja voća; SMŽ 8.3. Područje vinarstva; SMŽ 8.4. Područje stočarstva (uključujući i pčelarsku proizvodnju).
  1. Za svaki od dokumenata koji su traženi u Zahtjevu za dodjelu županijskih poticaja podnositelj zahtjeva je dužan priložiti vjerodostojnu dokumentaciju, odnosno druge dokaze.

NAZIV I ADRESA TIJELA KOJEM SE PODNOSE ZAHTJEVI:

Sisačko-moslavačka županija, Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu i ruralni razvoj, Rimska 28, 44 000 Sisak

VRIJEME TRAJANJA NATJEČAJA:

Natječaj je otvoren od 21. prosinca 2018. do 24. veljače 2019. godine

INFORMACIJE:

Obrasci Zahtjeva za poticaje su dostupni na web stanici www.smz.hr , a sve detaljnije informacije mogu se dobiti u Upravnom odjelu za gospodarstvo, poljoprivredu i ruralni razvoj Sisačko- moslavačke županije.

Zahtjevi s nekompletiranom dokumentacijom neće se razmatrati.