NACRT PRIJEDLOGA OPĆINSKOG PRORAČUNA OPĆINE LIPOVLJANI ZA 2015. GODINU I PROJEKCIJA OPĆINSKOG PRORAČUNA 2016. I 2017. GODINU – OBAVIJEST

Sukladno članku 11. Zakona  o pravu na pristup informacijama ( Narodne novine, broj: 25/13), Općina Lipovljani objavljuje Nacrt  prijedloga Općinskog proračuna Općine Lipovljani za 2015. godinu i projekciju Općinskog proračuna za 2016. I 2017. Godinu.

Pravna osnova za dnošenje Općinskog proračuna  su: Zakon o proračunu (Narodne novine, broj: 87/08), Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine, broj: 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07, 73/08,25/12) i Statut Općine Lipovljani (Službeni vjesnik, broj: 29/09, 7/13 i 28/14)

Zainteresirani građani mogu u roku od 15 dana od dana objave na wewb stranici staviti svoje primjedbe i prijedloge na Nacrt prijedloga odluke na adresu: Općina Lipovljani, Trg hrvatskih branitelja 3, 44322 Lipovljani ili na mali adresu: tajnik.opcine@lipovljani.hr

NACRT PRIJEDLOGA OPĆINSKOG PRORAČUNA

U Lipovljani – 2014. g

OPĆINA LIPOVLJANI

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

PRORAČUN ZA 2015.G. PROJEKCIJE ZA 2016-2017.G. OBJAVA

RAZVOJNI PROGRAMI proračun 2015PROJEKCIJE 2016-2017