NACRT PRIJEDLOGA ODLUKE O VRIJEDNOSTI BODA ZA OBRAČUN KOMUNALNE NAKNADE

 OBAVIJEST

 Sukladno članku 11. Zakona  o pravu na pristup informacijama ( Narodne novine, broj: 25/13), Općina Lipovljani objavljuje Nacrt  prijedloga Odluke o vrijednosti boda za obračun komunalne naknade

 Pravna osnova za donošenje Odluke je: Zakon o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine, broj: 68/18).

 Zainteresirani građani mogu u roku od 15 dana od dana objave na web stranici staviti svoje primjedbe i prijedloge na Nacrt prijedloga odluke na adresu: Općina Lipovljani, Trg hrvatskih branitelja 3, 44322 Lipovljani ili na mali adresu: tajnik.opcine@lipovljani.hr 

 

NACRT PRIJEDLOGA ODLUKE O VRIJEDNOSTI BODA ZA OBRAČUN KOMUNALNE NAKNADE

 

 U Lipovljani – STUDENI  2018. g

                                                                                   OPĆINA LIPOVLJANI

                                                                           JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

 OBRAZAC sudjelovanja javnosti u internetskom savjetovanju o nacrtu prijedloga odluke ili drugog općeg akta