NACRT PRIJEDLOGA ODLUKE O VISINI PAUŠALNOG POREZA ZA DJELATNOST IZNAJMLJIVANJA I SMJEŠTAJA U TURIZMU ZA PODRUČJE OPĆINE LIPOVLJANI

 OBAVIJEST

Sukladno članku 11. Zakona  o pravu na pristup informacijama ( Narodne novine, broj: 25/13), Općina Lipovljani objavljuje Nacrt  prijedloga Odluke o komunalnoj naknadi i Nacrt prijedloga Odluke o komunalnom doprinosu

Pravna osnova za donošenje Odluke je: Zakon o porezu na dohodak ( Narodne novine, broj; 115/16 i 106/18)

Zainteresirani građani mogu u roku od 15 dana od dana objave na web stranici staviti svoje primjedbe i prijedloge na Nacrt prijedloga odluke na adresu: Općina Lipovljani, Trg hrvatskih branitelja 3, 44322 Lipovljani ili na mali adresu: tajnik.opcine@lipovljani.hr

U Lipovljani – SIJEČANJ  2019. g

                                                                                  OPĆINA LIPOVLJANI

                                                                           JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL