NACRT PRIJEDLOGA ODLUKE O UGOSTITELJSKOJ DJELATNOSTI

OBAVIJEST

Sukladno članku 11. Zakona  o pravu na pristup informacijama ( Narodne novine, broj: 25/13), Općina Lipovljani objavljuje Nacrt  prijedloga Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti

Pravna osnova za dnošenje Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti je Zakon o ugostiteljstvu (Narodne novine, broj: 85/15) i Statut Općine Lipovljani (Službeni vjesnik, broj: 29/09, 7/13 i 28/14).

Zainteresirani građani mogu u roku od 15 dana od dana objave na web stranici staviti svoje primjedbe i prijedloge na Nacrt prijedloga odluke na adresu: Općina Lipovljani, Trg hrvatskih branitelja 3, 44322 Lipovljani ili na mali adresu: tajnik.opcine@lipovljani.hr

NACRT PRIJEDLOGA ODLUKE O UGOSTITELJSKOJ DJELATNOSTI

U Lipovljani – 2015. g

OPĆINA LIPOVLJANI

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

UGOSTITELJSTVO-ODLUKA

1-UGOSTITELJSTVO-ODLUKA2