NACRT PRIJEDLOGA ODLUKE O SOCIJALNOJ SKRBI – OBAVIJEST

Sukladno članku 11. Zakona  o pravu na pristup informacijama ( Narodne novine, broj: 25/13), Općina Lipovljani objavljuje Nacrt prijedloga ODLUKE o socijalnoj skrbi Općine Lipovljani

Pravna osnova za dnošenje Odluke  su: Zakon o socijalnoj skrbi (Narodne novine broj: 157/13 i Statut Općine Lipovljani (Službeni vjesnik, broj: 29/09, 7/13 i 28/14)

Zainteresirani građani mogu u roku od 15 dana staviti svoje primjedbe i prijedloge na Nacrt prijedloga odluke na adresu: Općina Lipovljani, Trg hrvatskih branitelja 3, 44322 Lipovljani ili na mali adresu: tajnik.opcine@lipovljani.hr

Razlozi   donošenja odluke  su  usklađivanje Odluke o socijalnoj skrbi sa Zakonom o socijalnoj skrbi.

NACRT PRIJEDLOGA ODLUKE

U Lipovljani – 2014. g

OPĆINA LIPOVLJANI

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

socijalna skrb-odluka