Nacrt Prijedloga Odluke o načinu upravljanja i korištenja sportskih građevina u vlasništvu Općine Lipovljani

OBAVIJEST

Sukladno članku 11. Zakona  o pravu na pristup informacijama ( Narodne novine, broj: 25/13 i 85/15 ), Općina Lipovljani objavljuje Prijedlog Odluke o načinu upravljanja i korištenja sportskih građevina u vlasništvu Općine Lipovljani

Pravna osnova za donošenje Odluke: članak 35. stavka 2. i članka 391. stavka 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ br. 91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 114/01., 79/06.,141/06., 146/08., 38/09. i 153/09., 143/12, 152/14), članka 65. stavka 2. i članka 69. Zakona o sportu („Narodne novine“ br. 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13.) i članka 26. Statuta Općine Lipovljani (Službeni vjesnik, broj: 29/09, 7/13, 28/14, 04/18, 09/18-ispr.)

Zainteresirani građani mogu u roku od 15 dana od dana objave na web stranici staviti svoje primjedbe i prijedloge na Nacrt prijedloga Odluke na adresu: Općina Lipovljani, Trg hrvatskih branitelja 3, 44322 Lipovljani ili na mali adresu: tajnik.opcine@lipovljani.hr

U Lipovljani, 30. listopad 2019. g

                                                                                  OPĆINA LIPOVLJANI

                                                                           JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL