NACRT PRIJEDLOGA ODLUKE O KOUNALNOJ NAKNADI I NACRT PRIJEDLOGA ODLUKE O KOMUNALNOM DOPRINOSU

 OBAVIJEST

Sukladno članku 11. Zakona  o pravu na pristup informacijama ( Narodne novine, broj: 25/13), Općina Lipovljani objavljuje Nacrt  prijedloga Odluke o komunalnoj naknadi i Nacrt prijedloga Odluke o komunalnom doprinosu

Pravna osnova za donošenje Odluke je: Zakon o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine, broj: 68/18).

Zainteresirani građani mogu u roku od 15 dana od dana objave na web stranici staviti svoje primjedbe i prijedloge na Nacrt prijedloga odluke na adresu: Općina Lipovljani, Trg hrvatskih branitelja 3, 44322 Lipovljani ili na mali adresu: tajnik.opcine@lipovljani.hr

NACRT PRIJEDLOGA  ODLUKE O  KOMUNALNOM DOPRINOSU I NACRT PRIJEDLOGA ODLUKE O KOMUNALNOJ  NAKNADI

U Lipovljani – STUDENI  2018. g

                                                                                  OPĆINA LIPOVLJANI

                                                                           JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Nacrt Odluke o komunalnoj naknadi

Nacrt Odluke o komunalnom doprinosu

Obrazac-sudjelovanja-javnosti-u-internetskom-savjetovanju-o-Nacrtu-prijedloga-Odluke-1