Nacrt Prijedloga Odluke o komunalnom redu

OBAVIJEST

Sukladno članku 11. Zakona  o pravu na pristup informacijama ( Narodne novine, broj: 25/13 i 85/15 ), Općina Lipovljani objavljuje Prijedlog Odluke o komunalnom redu

Pravna osnova za donošenje Odluk: Zakon o područnoj i regionalnoj samoupravi (Narodne novine, broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13- pročišćeni tekst137/15 ispravak i 123/17), Zakona o  komunalnom gospodarstvu (Narodne novine , broj: 68/18 mim 110/18) i Statut Općine Lipovljani (Službeni vjesnik, broj: 29/09, 7/13, 28/14, 4/18 i 9/18 ispravak)

Zainteresirani građani mogu od dana objave na web stranici staviti svoje primjedbe i prijedloge na Nacrt prijedloga Odluke na adresu: Općina Lipovljani, Trg hrvatskih branitelja 3, 44322 Lipovljani ili na mali adresu: tajnik.opcine@lipovljani.hr

Prijedlog Odluke o komunalnom redu 

U Lipovljani , 06 lipanj 2019. g

                                                                                  OPĆINA LIPOVLJANI

                                                                           JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL