NACRT PRIJEDLOGA ODLUKE O KOMUNALNOM REDU OPĆINE LIPOVLJANI- OBAVIJEST

Sukladno članku 11. Zakona  o pravu na pristup informacijama ( Narodne novine, broj: 25/13), Općina Lipovljani objavljuje Nacrt prijedloga odluke do komunalnom redu.

Pravna osnova za dnošenje Odluke do komunalnom redu su: Zakon do komunalnom gospodarstvu ( Narodne novine, broj: 26/03 pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13) i Prekršajni zakon ( Narodne novine, broj: 107/07, 39/13, 157/13).

Zainteresirani građani mogu u roku od 30 dana staviti svoje primjedbe i prijedloge na Nacrt prijedloga odluke na adresu: Općina Lipovljani, Trg hrvatskih branitelja 3, 44322 Lipovljani ili na mali adresu: tajnik.opcine@lipovljani.hr

Razlozi   donošenja odluke o komunalnom redu su slijedeći: Odluku o komunalnom redu donijelo  je Općinsko vijeće Općine Lipovljani 2004.g.  koja je objavljena u Službenom vjesniku. Od stupanja na snagu Odluke višekratno je mijenjan Zakon o komunalnom gospodarstvu i Prekršajni zakon. Primjenom postojeće odluke ukazala  se potreba za donošenjem nove odluke u kojoj se određeni odnosi  i ponašanja uređuju na drugačiji način.

NACRT PRIJEDLOGA ODLUKE O KOMUNALNOM REDU

U Lipovljani – 2014. g

                                                                                  OPĆINA LIPOVLJANI

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL