NACRT PRIJEDLOGA ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O ZAKUPU I KUPOPRODAJI POSLOVNOG PROSTORA U VLASNIŠTVU OPĆINE LIPOVLJANI

 OBAVIJEST

Sukladno članku 11. Zakona  o pravu na pristup informacijama ( Narodne novine, broj: 25/13, 85/15) Općina Lipovljani objavljuje Nacrt  prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Općine Lipovljani.

Pravna osnova za donošenje Odluke je: Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (Narodne novine, broj: 125/11,64/15 i 112/18)

Zainteresirani građani mogu u roku od 15 dana od dana objave na web stranici staviti svoje primjedbe i prijedloge na Nacrt prijedloga odluke na adresu: Općina Lipovljani, Trg hrvatskih branitelja 3, 44322 Lipovljani ili na mali adresu: tajnik.opcine@lipovljani.hr

NACRT PRIJEDLOGA  ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O ZAKUPU I KUPOPRODAJI POSLOVNOG PROSTORA U VLASNIŠTVU  OPĆINE LIPOVLJANI

U Lipovljani –  OŽUJAK   2019. g

                                                                                  OPĆINA LIPOVLJANI

                                                                           JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Po završetku savjetovanja, sve pristigle primjedbe/prijedlozi biti će javno dostupni na internetskoj stranici Općine Lipovljani. Ukoliko ne želite da Vaši osobni podaci (ime i prezime) budu javno objavljeni, molimo da to jasno istaknete pri slanju obrasca.

Anonimni i uvredljivi komentari neće se razmatrati.