NA SJEDNICI OPĆINSKOG VIJEĆA U LIPOVLJANIMA DONESENO JE 10-TAK VAŽNIH ODLUKA

Odluka o komunalnoj naknadi, odluka o komunalnom doprinosu i program sufinanciranja zapošljavanja u 2019. godini na području općine Lipovljani, tri su najvažnije odluke koje su donijeli članovi Općinskog vijeća općine Lipovljani, na prvoj ovogodišnjoj sjednici, održanoj u četvrtak, 31. siječnja.

Sjednicu Općinskog vijeća vodio je Tomislav Lukšić, predsjednik vijeća, a na sjednici je bilo 11 od 13 članova vijeća. Nakon otvaranja sjednice i usvajanja dnevnog reda i zapisnika s 13. sjednice, rad vijeća započeo je aktualnim satom na kojem su vijećnici upućivali pitanja. Na njih je odgovarao, uglavnom, Nikola Horvat, načelnik općine Lipovljani, a prema upućenom pitanju i Danijel Lenart, direktor ‘Lip-kom’-a. Više od polovine prisutnih vijećnika, njih 7, iskoristilo je vrijeme aktualnog sata da uputi svoje vijećničko pitanje.

Odluku o komunalnoj naknadi i odluku o komunalnom doprinosu, vijećnicima je obrazložila Danijela Matejaš, pročelnica Upravnog odjela općine Lipovljani. Nakon kraće rasprave, odluke su prihvaćene jednoglasno.

Bez rasprave, vijećnici su prihvatili pisnemo Izvješće općinskog načelnika općine Lipovljani o izvršenju Plana gospodarenja otpadom općine Lipovljani za 2018. godinu. Nakon toga donijeta je i odluka da u Planu zaštite od požara nije bilo nikakvih promjena.

Vijećnicima Općinskog vijeća općine Lipovljani na uvid je stavljen i izvještaj o utrošku naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru, za 2018. godinu. Taj prihod od legalizacije zgrada, u visini 30% prikupljenih sredstava, za 2018. godinu ostvaren je u ukupnom iznosu od 50.531 kunu, a utrošen je za dokumente prostornog uređenja, odnosno 3. izmjene i dopune prostornog plana općine Lipovljani, u cjelokupnom iznosu.

Vijećnici su prihvatili takvo izvješće za 2018. godinu, jednako kao i Program utroška istovjetnih sredstava u 2019. godini, u kojoj se planira da će se ostvariti prihod od 150.000 kuna, koje se planiraju utrošiti prema Programu gradnje objekata i uređenja komunalne infrastrukture u ovoj godini.       

Analizu stanja u sustavu Civilne zaštite na području općine Lipovljani u 2018. godini, općinski vijećnici dobili su napisano u materijalima za sjednicu, kao i plan razvoja sustava Civilne zaštite u 2019. godinom, s predviđanjem financiranja za još 2 godine unaprijed. Dodatno pojašnjenje na sjednici je obrazložila Natalija Rohan, nakon čega su vijećnici usvojili ove akte.

Pri kraju sjednice prihvaćen je i Program sufinanciranja novih zapošljavanja na području općine Lipovljani u 2019. godini. Za sufinanciranje kroz jednokratnu pomoć za novo zapošljavanje, Općina Lipovljani osigurava sredstva u iznosu od 4 tisuće kuna, odnosno 8 i 10 tisuća kuna, ovisno o stupnju obrazovanja novozaposlene osobe.  Donesena je i odluka o dodjeli javnih priznanja općine Lipovljani, koja će se uručiti za Dan općine Lipovljani. Iako slabo razvijena, djelatnost iznajmljivanja i smještaja u turizmu, na području općine Lipovljani, ubuduće će biti oporezovana paušalno, u visini 150 kuna godišnje. To je najmanji iznos koji dozvoljava novo zakonsko rješenje, pa su vijećnici prihvatili takvu odluku, za kraj ove, 14. sjednice Općinskog vijeća.

Damir SMETKO