NA KONSTITUIRANJE NOVOG MJESNOG ODBORA KRIVAJ DOŠLO TRI ČLANA, A ZA PREDSJEDNIKA IZABRAN IVAN NEMEC

Na konstituirajuću sjednicu Vijeća mjesnog odbora Krivaj došla su 3 novoizabrana člana, i to samo s liste HSS-a, dok su se 2 člana, s liste HDZ-a, ispričali obvezana na poslu. Kako su 3 člana u većini, dovoljna za kvorum i donošenje odluka, Vijeće MO Krivaj je konstituirano, u srijedu, 15. srpnja u Društvenom domu u Krivaju, a za predsjednika je izabran Ivan Nemec, nositelj HSS-ove liste na izborima za mjesni odbor Krivaja.

Zbog nedolaska 2 člana izabrana na listi HDZ-a, sjednica je započela 15-tak minuta kasnije od predviđenoga, a sazvao ju je i vodio Mario Ribar, načelnik općine Lipovljani. Nakon usvojenog dnevnog reda, izabrano je Mandatno povjerenstvo, čiji je predsjednik bio Goran Sajdl. On je pročitao izvješće o provedenim izborima. Na glasovanje je izašlo 105 birača, a 66,3% glasova dobila je lista HSS-a, dok je lista HDZ-a dobila 33,6% glasova od izašlih birača.

U Vijeće mjesnog odbora, temeljem tih rezultata, s liste HSS-a izabrani su: Ivan Nemec, Goran Sajdl i Antun Biondić, s liste HDZ-a Ivan Kuharić i Marijan Jerbić. No, članovi s liste HDZ-a nisu došli na konstituiranje. Stoga su prisegnuli i prisegu potpisali samo članovi s liste HSS-a.

Sjednicu je nastavio voditi najstariji član mjesnog odbora Antun Biondić, koji je predložio da se Ivan Nemec, nositelj liste izabere za predsjednika vijeća MO Krivaj. Nakon jednoglasnog izbora dogovoreno je i da će se ubrzo održati prva radna sjednica, na kojoj se očekuje dolazak i ostale dvojice članova Vijeća MO Krivaj i polaganje njihove prisege. Također, tada bi se trebali izabrati i zamjenik predsjednika, te potpisnici računa.

Na izboru za predsjednika, Ivanu Nemecu čestitao je načelnik Mario Ribar, i izrazio nadu da će mjesni odbor Krivaja ubuduće dobro raditi, i u punom sastavu od 5 članova. Dokumentaciju o dosadašnjem radu u proteklom mandatu, u ime Ivana Magdića, predao je Zlatan Milovac.

U Krivaju će se nastaviti ulaganje u potrebnu infrastrukturu, a sve prijedloge će članovi mjesnog odbora Krivaj usaglašavati s mogućnostima Proračuna općine Lipovljani. Priprema se i popravak oštećene mrtvačnice, a prvi dogovori članova mjesnog odbora bit će o obilježavanju Rokova.

Da bi uspjeli u ostvarivanju svojih želja i potreba, nama u Krivaju prije svega treba više međusobnog razumijevanja, poštovanja i zajedništvo – rekao je na kraju konstituiranja Vijeća mjesnog odbora Krivaj, predsjedavajući Antun Biondić.               (Damir SMETKO)