NA GODIŠNJOJ SKUPŠTINI NK ‘SLAVONAC’ ZA NOVOG PREDSJEDNIKA IZABRAN JE MLADEN MARTINOVSKI

Članovi NK ‘Slavonac’ iz Lipovljana održali su u nedjelju, 19. srpnja uvečer redovnu godišnju, ali i izbornu Skupštinu, čvrsto se nadajući da okreću novi list u radu i djelovanju ove sportske udruge. Sportski rezultati igrača ‘Slavonca’ vrlo su dobri u svim kategorijama, no klub je organizacijski bio loše posložen, pa za lipovljanske ljubitelje sporta nije tajna da je bilo stanovitih, raznih problema u klubu. Na Skupštini su usvojena izvješća o radu, te financijska izvješća za 2014.godinu, donesene su izmjene Statuta, sukladno novom Zakonu o udrugama, a izabrano je i novo čelništvo NK ‘Slavonac’, koje je odlučno u nakani rješavanja nataloženih problema.

Da bi uspjeli u tome, pozvani su svi dobronamjerni, da se uključe u članstvo i rad kluba.

Godišnju Skupštinu kluba vodio je Mario Ribar, dugogodišnji član i igrač ‘Slavonca’, uz članove vodstva Skupštine: Ivicu Maletića, Mladena Martinovskog i Dalibora Nerlovića.
Zbog akumuliranih problema, klub među ostalim nije održao, od početka ove godine ni redovnu godišnju Skupštinu, što je obvezan po zakonu. Stoga je ukupno izvješće o radu kluba, te o ostvarenim sportskim rezultatima, na sazvanoj Skupštini, podnio Ivica Maletić, tajnik NK ‘Slavonac’. U uvjetima kad čelništvo kluba nije radilo, ili se svelo tek na čovjeka, ili dva, ostvareni su odlični rezultati. Seniorska ekipa ‘Slavonca’ prošle je godine ušla u 1. županijsku nogometnu ligu, koja je zapravo po kvaliteti, i rang više, kao nekadašnja Premier liga. Igralo se dobro, ostvareno je 6. mjesto među 14 klubova, što je izvrstan rezultat, s obzirom u kakvim se klupskim okolnostima prvenstvo odvijalo. Za rad kluba u 2014. godini potrošili su 87.743 kune, od čega je 17.743 kuna bilo strogo namjensko, za uređenje pročelja zgrade svlačionica, koje je sponzorirala Ina d.d., a 70.000 su utrošili na natjecanja svih kategorija, limača, pionira, juniora i seniora. Taj iznos im nije bio dostatan pa su 4.220 kuna obaveza prenijeli u ovu 2015. godinu.
Uz dosta rasprave i puno pitanja, pogotovo oko financijskog izvješća, članovi Skupštine prihvatili su izvješća o radu i financijsko izvješće NK ‘Slavonac’ za 2014. godinu.
Prihvatili su članovi Skupštine i novi, izmijenjeni Statut NK ‘Slavonac’. Izmjene su bile brojne, pa je predsjedavajući Mario Ribar, sve izmjene javno pročitao i pojasnio. U Statutu kluba su točno određeni i poslovi čelnih ljudi kluba, pa će se ubuduće točno znati tko što mora raditi i za što je točno odgovoran.
Na kraju Skupštine prišlo se i izboru novog čelništva NK ‘Slavonac’. Kandidacijski postupak otvoren je 7 dana prije Skupštine, a prijedloge je iznio Neven Vitković, u ime kandidacijske komisije. Za predsjednika NK ‘Slavonac’ u idućem razdoblju, predložen je Mladen Martinovski, a za dopredsjednike Mario Ribar i Dalibor Nerlović. Za tajnika ‘Slavonca’ predložen je Ivica Maletić, a za blagajnika Josip Cota. Prijedlozi su prihvaćeni s jednim suzdržanim glasom.

U novi Izvršni odbor kluba, koji će s izabranim dužnosnicima, činiti čelništvo kluba, izabrani su još: Željko Pogačić, Dino Herić, Tomislav Dudaš, Dejan Ivanišević, Josip Kozina i Neven Vitković. U Nadzorni odbor kluba izabrani su Mladen Skoko, Danijel Štavalj i Miljenko Liščinski. Za likvidatora, prema novom Zakonu o udrugama, imenovan je tajnik kluba Ivica Maletić.
Pripremljen je Plan rada i financijski plan za ovu godinu. Program rada posebno naglašava okretanje kluba prema mlađim i domaćim igračima, domaćim kadrovima, te radu s mladima i mlađim kategorijama, limačima, pionirima i juniorima. I to je jedan od najvažnijih zadataka nove uprave.
Financijski plan sačinjen je u iznosu od čak 101.000 kuna, jer se 1. ŽNL proširila za 2 kluba, pa će se i financijski troškovi natjecanja povećati za oko 15-tak tisuća kuna. U raspravi o predloženom planu, naglašeno je da financijski plan nije u tom iznosu realno ostvariti, barem ne iz općinskih sredstava i da se klub mora okrenuti novim izvorima financiranja, poput sponzorstava i donacija. Dok se ne pronađu dodatna sredstva, ići će se na racionalizaciju i štednju, a financijsko poslovanje kluba vodit će knjigovodstveni servis.

Ovogodišnja redovna i izborna Skupština NK ‘Slavonac’ završila je kraćim obraćanjem novoizabranog predsjednika kluba.

Damir SMETKO