NA 7. SJEDNICI OPĆINSKOG VIJEĆA DONESENE ODLUKE IZ 21 TOČKE DNEVNOG REDA

Vijećnici općine Lipovljani raspravili su, i usvojili, prve ovogodišnje izmjene i dopune općinskog Proračuna za 2014. godinu. Većih izmjena u Proračunu nije bilo, ovaj prvi rebalans više je tehničke naravi, jer se planirani prihodi povećavaju za tek nešto više od 200 tisuća kuna, no zbog nekih drugih okolnosti mijenjaju se pozicije iznosa planiranih u Proračunu, pa je trebalo izvršiti izmjene. Obrazloženje izmjena dao je Mario Ribar, načelnik općine Lipovljani, kreator općinskog Proračuna, a većih rasprava nije bilo. Nakon usvojenih prvim izmjena, Proračun općine Lipovljani iznosi 10.694.187 kuna, no tijekom godine očekuju se još izmjene i dopune općinskog Proračuna.

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA                Sjednica Općinskog vijeća općine Lipovljani, na kojoj je usvojen prvi rebalans Proračuna, održana je u četvrtak, 29. svibnja, a vodila ju je Anka Doležal. Za dnevni red sjednice pripremljena je 21 točka, a na sjednici je bilo nazočno 12 vijećnika, koji su uglavnom jednoglasno, donosili odluke.

Nakon usvojenog zapisnika s prošle sjednice, održan je aktualni sat. Četvero vijećnika je načelniku Mariu Ribaru postavilo 7 vijećničkih pitanja, a odnosila su se, uglavnom, na rješavanje komunalnih potreba, popravak cesta, održavanje nerazvrstanih cesta i gradnju čvora na auto-cesti.

Poslije brzog aktualnog sata, vijećnici su usvojili izvješća o godišnjem izvršenju općinskog Proračuna za prošlu godinu, o izvršenju razvojnih programa, te o prijedlogu odluke o raspodjeli rezultata poslovanja za 2013. Na to su se nadovezala i izvješća o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture za prošlu godinu i programu gradnje objekata komunalne infrastrukture na području općine Lipovljani.

Poslije izglasavanja prvog ovogodišnjeg rebalansa Proračuna, bez rasprave su usvojene izmjene u Planu razvoja za 2014. godinu, Programu gradnje komunalne infrastrukture i Programu odgoja i obrazovanja općine Lipovljani za 2014. godinu.

Vijećnici su prihvatili izvješće o financijskom poslovanju Dječjeg vrtića Iskrica i planu upisa za 2014./2015. godinu u tu općinsku ustanovu.

U zadnjem djelu održane 7.  sjednice vijećnici su donijeli odluke o izmjenI rješenja o imenovanju Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda, prijedlogu za imenovanje sudaca porotnika, odluku o provedbi izboru za članove Vijeća mjesnih odbora, odluka o izmjeni odluke o komunalnom doprinosu, dali su suglasnost na prijedlog Statuta Narodne knjižnice i čitaonice u Lipovljanima, upoznati su s imenovanjem privremene ravnateljice knjižnice i čitaonice, i uz raspravu donijeli odluka o dodjeli jednokratne pomoći.    Na kraju sjednice su prihvatili prijedlog Strateškog plana gospodarskog razvoja općine Lipovljani od 2014. do 2017. godine.     (Damir SMETKO)

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA