MJERE POMOĆI STANOVNICIMA OPĆINE LIPOVLJANI ZAHVAĆENIH POPLAVOM

Stožer za zaštitu i spašavanje Općine Lipovljani nakon jučerašnje sjednice donio je zaključke da se nakon jednodnevne poplave, koja je trajala 5./6. kolovoza zbog iznimno velike količine padalina, pruži pomoć poplavljenim stanovnicima južnog dijela Lipovljana i dijela Kraljeve Velike.

Prije svega, za poplavljena domaćinstva kojima su onečišćeni bunari, osigurana je pitka voda. Pakirana pitka voda dijelit će se u Društvenim domovima u Lipovljanima i Kraljevoj Velikoj, svakog dana od 10 do 12 sati, dok se ne osigura opskrba pitkom vodom na hidrantima, nakon ispitivanja ispravnosti vode iz hidranata.

poplava7                Nakon što se oborinske vode prestanu prelijevati iz odvodnih kanala, i nakon što se povuku iz vrtova i dvorišta, pristupit će se sanaciji bunara. Ispumpavanje bunara obavljati će DVD Lipovljani, a detaljan plan i vremenska dinamika će se naknadno utvrditi o čemu će mještani poplavljenih područja biti naknadno obaviješteni, budući se sanacija i ispumpavanje mora vršiti nekoliko dana nakon kompletnog povlačenja vode iz dvorišta. Članovi DVD-a Lipovljani vršiti će i  ispumpavanja vode iz podruma na kompletnom poplavljenom području, pa se mole mještani da o ovim potrebama obavijeste DVD Lipovljani i zapovjednika Zlatka Pješa.

Općina Lipovljani uputit će Sisačko-moslavačkoj županiji zahtjev da se za Općinu Lipovljani proglasi elementarna nepogoda. Stoga poziva sva oštećena domaćinstva i gospodarstvenike da započnu sa popisivanjem i evidencijom šteta koju im je pričinilo kišno nevrijeme. U tu svrhu aktivirano je i Povjerenstvo za utvrđivanje šteta od poplave i članovi mjesnih odbora, kako bi se obišla sva poplavljena domaćinstva i detaljnije utvrdile štete na domaćinstvima, gospodarskim objektima, javnim površinama, odvodnim kanalima, mostovima i prometnicama. Na sjednici stožera utvrđen je plan i redoslijed sanacije mostova, cesta i terena kroz koji je prošla vodena bujica. Sanaciju će izvršiti lipovljansko komunalno poduzeće i to prema prioritetima, a evidenciju će izvršiti općinski komunalni redar.

Stanovništvo će o svim dodatnim informacijama biti obavještavano putem web stranice Općine Lipovljani, preko članova mjesnih odbora i putem sredstava javnog priopćavanja.

poplava5 poplava4