MATICA SLOVAČKA LANI JE IMALA IZUZETNO BOGATU GODINU U RADU I POKAZIVANJU SLOVAČKE KULTURE I TRADICIJE

Matica slovačka u Lipovljanima ove godine radit će u duhu 20-te obljetnice obnovljenog rada. Svi sadržaj koje će provodit bit će spomen na 20 godina uspješnog, obnovljenog rada slovačke Matice u Lipovljanima, a s ciljem privlačenja u udrugu svih osoba sa slovačkim korijenima.

S pogledom na vrlo uspješno djelovanje u prošloj godini, koja je bila izuzetno bogata u radu i pokazivanju slovačke tradicijske kulture i običaja, u subotu, 27. Veljače, održana je redovna godišnja Skupština Matice slovačke u Lipovljanima, koja djeluje u okviru Saveza Slovaka u Republici Hrvatskoj. Skupštinu je vodila Jozefina Kranjčec, uz članove voditeljstva Vesnu Tisaj mlađu i Ivana Štrbana, te zapisničarku Maricu Tisaj.

U ime Upravnog odbora ove udruge, izvješće o radu pročitala je Marica Tisaj, tajnica Matice slovačke, a izvješće o poslovanju podnijela je Anđelka Štelma, blagajnica udruge.

Dugačak je, i bogat, popis aktivnosti koje su provodili članovi Matice slovačke Lipovljani tijekom protekle godine. Predstavili su se na svim kulturnim događajima u Lipovljanima, ali i svim događajima koje organizira Savez Slovaka RH. Štoviše, bili su i vrlo uspješni domaćini festivala slovačke pjesme ‘Ked sa ruža rozvijala’ sredinom studenog, koji se održava jednom godišnje, a kada su na festivalu ugostili oko 350 članova Matica slovačkih iz čitave Hrvatske.

Članovi Matice slovačke Lipovljani nastupali su sa slovačkim folklorom, pjesmama, ali i običajima, i gastronomskom ponudom na više manifestacija u Hrvatskoj, a život i rad u Matici slovačkoj pokazali su i u Slovačkoj, na gostovanju u Bratislavi. Tamo su za posjetitelje manifestacije predstavili Lipovljane i ‘Lipovljanske susrete’ na izložbenom prostoru u suradnji s Turističkom zajednicom općine Lipovljani. Tako su nastavili izuzetnu suradnju, koju njeguju već 20-tak godina s Gradišćanskim Hrvatima u Slovačkoj i Austriji.

U Lipovljanima rade na završetku vlastite etno kuće, uređujući nakon kuće i štagalj na istom imanju, uz pripremanje muzejskog postava i povremeno održavanje aktivnosti udruge na tom prostoru. S članovima KUD-a ‘Lipa’ i MPZ ‘Lira’ ostvaruju stalnu suradnju u očuvanju slovačkog pjevačkog i folklornog izričaja, a potiču, kod najmlađih, i stalno učenje slovačkog jezika u lipovljanskoj osnovnoj školi. Zato je bilo vrlo zanimljivo vidjeti učenike osnovne škole kako pjevaju slovačku pjesmu, koja je naučena u okviru učenja slovačkog jezika.  Sličan program rada žele ostvariti u ovoj i slijedećoj godini.

Za ostvarenje velikog broja aktivnosti potrebna su i znatna novčana sredstva. Ukupni prihodi Matice slovačke Lipovljani u protekloj godini iznosili su 156.657 kuna. Najviše prihoda ostvarili su od programa kandidiranih kod Savjeta za nacionalne manjine u iznosu od preko 86.000 kuna, te od Ureda za iseljene Slovake Republike Slovačke, u iznosu od 24.000 kuna. Iz općinskog proračuna ostvarili su prihod od 14.000 kuna, a iz županijskog proračuna 5.000 kuna. Ukupni rashodi su bili u iznosu od 154.664 kuna, a najviše se potrošilo na organiziranje i sudjelovanje na manifestacijama, što je iznosilo više od 34.000 kuna, na troškove prijevoza u iznosu 26.000 kuna i na organizaciju festivala pjesme u iznosu od 23.695 kuna.

Od ukupno 154.000 kuna utrošenih u prošloj godini 87.000 kuna utrošeno je za kulturni amaterizam, 43.000 kuna za manifestaciju slovačke pjesme ‘Ked sa ruža rozvijala…’, 13.500 kuna za investicijska ulaganja u štagalj i 10.000 kuna za sudjelovanje na ‘Lipovljanskim susretima’. Za ovu godinu planiraju ukupne prihode u iznosu od 153.000 kuna.

Članovi redovne godišnje Skupštine usvojili su izvješća o radu i financijskom poslovanju udruge za 2015. godinu jednoglasno i bez rasprave, te prihvatili Plan rada za 2016. i 2017. godinu.

Mnogobrojni gosti bili su prisutni na Skupštini Matice slovačke Lipovljani. Svi od reda hvalili su rad i aktivnosti ove udruge, a pohvalama se pridružio i Mario Ribar, načelnik općine Lipovljani, koji im je zahvalio za aktivno sudjelovanje na ‘Lipovljanskim susretima’ i predstavljanju Lipovljana u Hrvatskoj i inozemstvu. Zaželio je da se takav rad nastavi i tijekom ove godine, da se nastavi suradnja s Gradiščanskim Hrvatima u Slovačkoj, i da se nastavi projekt uređenja ‘Slovačke etno kuće’, jer taj projekt je vrlo važan i za općine Lipovljane.

Skupštini je bila nazočna i Anka Doležal, predsjednica Općinskog vijeća općine Lipovljani, a o uspješnoj suradnji s Maticom slovačkom Lipovljani pohvalno su govorili i Damir Petravić, dogradonačelnik Kutine, koji je bio prisutan na Skupštini zajedno s Josipom Marićem, drugim gradonačelnikom Kutine, te Zlatko Heršak, predsjednik ‘Hrvatsko-slovačkog društva prijateljstva’ iz Zagreba. O izvrsnoj suradnji s KUD-om ‘Lipa’ i zborom ‘Lira’ govorile su Marica Tisaj i Nevenka Zorić, predsjednice ovih udruga, a članovi su to i pokazali i na ovom  skupu. Godišnja Skupština započela je himnama i slovačkim pjesmama u izvođenju članova zbora ‘Lira’, a završila je Šariš polkom koju su otplesali članovi KUD-a ‘Lipa’ u pratnji svoje tamburaške skupine.

Po završetku radne i vrlo uspješne ovogodišnje Skupštine, svi članovi su fotografirani za zajedničku fotografiju, nakon čega je nastavljeno druženje članova Matice slovačke Lipovljani i njihovih gostiju.

Damir SMETKO

4-MS_skup16 (3) 2-MS_skup16 (4)