MASKENBAL U PILJENICAMA

Za svu djecu koja još ne polazi školu, te za učenika područne škole, u Piljenicama je, u petak, 5. veljače organiziran maskenbal. One se već niz godina organizira za djecu piljenica, koja se zajedno sa svojim roditeljima maskiraju i zabavljaju u Društvenom domu.

Ove godine okupilo se više od 50 maskiranih likova, a većinu su pratili roditelji. Mjesni odbor kao organizator pripremio je za sve maskirane likove i manji poklon, koji su dobili na odlasku s maskirane zabave. Prije toga, uz Pakru su spalili fašnik, koji im je bio kriv za sve. Male maškare u Piljenicama pružile su najmlađima nekoliko sati zabave koju će pamtiti do sljedećeg maskembala.

2-Maškare-piljenice 179 3-Maškare-piljenice 212 4-Maškare-piljenice 215 5-Maškare-piljenice 223