OBJAVA OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA OPĆINE LIPOVLJANI

Izborno povjerenstvo Općine Lipovljani sukladno odredbi članka  26. Zakona o lokalnim izborima objavljuje sve pravovaljano predložene kandidacijske liste i zbirne liste za izbor članova  predstavničkog tijela Općine Lipovljani, te zbirne liste pravovaljano predloženih kandidatura za općinskog načelnika.

Predsjednica: Milka Milojević, v.r.

ZBIRNU LISTU PRAVOVALJANIH KANDIDATURA

ZA IZBOR OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE LIPOVLJANI

 

 

1.     Kandidat: VLADIMIR LETVENČUK

HRVATSKA STRANKA PRAVA – HSP

Zamjenik kandidata: MILE SKOKO

2.     Kandidat: STJEPAN MARKANOVIĆ

HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ

Zamjenica kandidata: MARIJA DUDAŠ

3.     Kandidat: MARIO RIBAR, dipl.oec.

        HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – HSS

        SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP

        HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA – HSU

        HRVATSKA NARODNA STRANKA – LIBERALNI DEMOKRATI – HNS

        HRVATSKA SOCIJALNO – LIBERALNA STRANKA – HSLS

        Zamjenik kandidata: TOMISLAV LUKŠIĆ, dipl.ing.šum.

Pojedinačno načelnik-HSP.pdf
Pojedinačno načelnik-HDZ.pdf
Pojedinačno načelnik-KOALICIJA.pdf 
Pojedinačno načelnik-zbirna lista.pdf


 

ZBIRNU LISTU PRAVOVALJANIH KANDIDACIJSKIH LISTA

ZA IZBOR ČLANICA/ČLANOVA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE LIPOVLJANI

 

 

1.     HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ

Nositeljica liste: NADA TOŠ

2.     HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – HSS

SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP

HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA – HSU

HRVATSKA NARODNA STRANKA – LIBERALNI DEMOKRATI – HNS

HRVATSKA SOCIJALNO – LIBERALNA STRANKA – HSLS

Nositelj liste: MARIO RIBAR dipl.oec.

3.     HRVATSKA STRANKA PRAVA – HSP

Nositelj liste: MILE SKOKO

 


 

PRAVOVALJANOM KANDIDACIJSKU LISTU

ZA IZBOR ČLANICA/ČLANOVA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE LIPOVLJANI

 

 

HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ

Nositeljica liste: NADA TOŠ

Kandidatkinje/kandidati:

1. NADA TOŠ; HRVATICA; LIPOVLJANI, KUTINSKA ULICA 13; rođ. 18.03.1962; OIB: 94481383520; Ž

2. TEA BARANEK MIJAČ; HRVATICA; LIPOVLJANI, ULICA SVETE BARBARE 13/A; rođ. 03.06.1986; OIB: 68968303573; Ž

3. ANTONIO KURBANOVIĆ; HRVAT; PILJENICE, PILJENICE 29/A; rođ. 23.10.1985; OIB: 02152496799; M

4. ŽELJKO ZORIĆ; HRVAT; KRIVAJ, KRIVAJ 77; rođ. 04.05.1961; OIB: 23618818877; M

5. DANIJEL RIBARIĆ; HRVAT; LIPOVLJANI, KOLODVORSKA ULICA 82; rođ. 20.01.1980; OIB: 62124894148; M

6. MIRJANA SKOKO; HRVATICA; LIPOVLJANI, ULICA JOSIPA KOZARCA 52; rođ. 31.12.1983; OIB: 83996450767; Ž

7. DOMAGOJ MATEJAŠ; HRVAT; LIPOVLJANI, KOLODVORSKA ULICA 96; rođ. 01.12.1993; OIB: 53337415770; M

8. ŽELJKO SIJARTO; HRVAT; KRALJEVA VELIKA, KRALJEVA VELIKA 2; rođ. 22.09.1966; OIB: 45194564614; M

9. MIROSLAV SAJDL; HRVAT; KRIVAJ, KRIVAJ 126; rođ. 20.05.1971; OIB: 60166848530; M

10. GORAN PAVLOVIĆ; HRVAT; PILJENICE, PILJENICE 120; rođ. 28.08.1982; OIB: 90762435977; M

11. TOMISLAV BUDIMIR; HRVAT; LIPOVLJANI, ULICA SVETE BARBARE 3; rođ. 17.09.1993; OIB: 86802884216; M

12. MARIJA DUDAŠ; HRVATICA; LIPOVLJANI, ULICA BRAĆE RADIĆ 22; rođ. 11.10.1980; OIB: 94671269914; Ž

13. STJEPAN MARKANOVIĆ; HRVAT; LIPOVLJANI, TRG SVETOG JOSIPA 1; rođ. 26.12.1965; OIB: 65709873621; M

 

PRAVOVALJANOM KANDIDACIJSKU LISTU

ZA IZBOR ČLANICA/ČLANOVA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE LIPOVLJANI

 

 

 

HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – HSS
SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP
HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA – HSU
HRVATSKA NARODNA STRANKA – LIBERALNI DEMOKRATI – HNS
HRVATSKA SOCIJALNO – LIBERALNA STRANKA – HSLS

Nositelj liste: MARIO RIBAR dipl.oec.

 

Kandidatkinje/kandidati:

1. MARIO RIBAR, dipl.oec.; HRVAT; LIPOVLJANI, KOLODVORSKA ULICA 40; rođ. 06.11.1981; OIB: 67000519538; M

2. ANKA DOLEŽAL; HRVATICA; LIPOVLJANI, ŽELJANSKA ULICA 49; rođ. 23.03.1952; OIB: 09645207922; Ž

3. ZLATKO ŠTAVALJ; HRVAT; LIPOVLJANI, KOLODVORSKA ULICA 38; rođ. 31.03.1956; OIB: 95822753262; M

4. MIROSLAV HORVAT; HRVAT; LIPOVLJANI, ZAGREBAČKA ULICA 47; rođ. 23.08.1945; OIB: 18026093372; M

5. MARIO ROMANJEK; HRVAT; LIPOVLJANI, ULICA ANTUNA MIHANOVIĆA 24; rođ. 06.09.1976; OIB: 15389787269; M

6. MARINKO SABADOŠ; HRVAT; KRALJEVA VELIKA, KRALJEVA VELIKA 121; rođ. 24.08.1964; OIB: 44111275992; M

7. IVO SLOTA; UKRAJINAC; LIPOVLJANI, ULICA BRAĆE RADIĆ 61; rođ. 22.03.1954; OIB: 18856235665; M

8. IVAN MAGDIĆ; HRVAT; KRIVAJ, KRIVAJ 69; rođ. 02.11.1985; OIB: 72195576901; M

9. VELJKO DALENJAK; UKRAJINAC; LIPOVLJANI, ULICA BRAĆE RADIĆ 62; rođ. 24.09.1952; OIB: 54842733599; M

10. DAMIR KVATERNIK; HRVAT; PILJENICE, PILJENICE 123; rođ. 01.05.1969; OIB: 27175984871; M

11. JOSIP ŠTAVALJ; HRVAT; LIPOVLJANI, KOLODVORSKA ULICA 38; rođ. 17.12.1985; OIB: 24218641591; M

12. EMIL OVAD; UKRAJINAC; LIPOVLJANI, SAJMIŠNA ULICA 26; rođ. 20.08.1961; OIB: 88866406680; M

13. JOSIP KOZINA; HRVAT; LIPOVLJANI, ULICA ANTE STARČEVIĆA 12; rođ. 09.08.1948; OIB: 13223551277; M

PRAVOVALJANOM KANDIDACIJSKU LISTU

ZA IZBOR ČLANICA/ČLANOVA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE LIPOVLJANI

 

 

 

HRVATSKA STRANKA PRAVA – HSP

Nositelj liste: MILE SKOKO

 

Kandidatkinje/kandidati:

1. MILE SKOKO; HRVAT; LIPOVLJANI, VINKOVAČKA ULICA 9; rođ. 02.01.1957; OIB: 41059789190; M

2. VLADIMIR LETVENČUK; HRVAT; LIPOVLJANI, ULICA BRAĆE RADIĆ 21; rođ. 07.10.1975; OIB: 45190478830; M

3. RENATA JANSKY; HRVATICA; LIPOVLJANI, KOLODVORSKA ULICA 78; rođ. 08.02.1975; OIB: 64759068483; Ž

4. ZDRAVKO ŽEMLJA; HRVAT; LIPOVLJANI, ULICA SVETE BARBARE 4; rođ. 13.06.1972; OIB: 94604209953; M

5. BENITO TOTH; HRVAT; LIPOVLJANI, ULICA JOSIPA KOZARCA 13; rođ. 13.12.1975; OIB: 09661526637; M

6. MIJAT BREKALO; HRVAT; PILJENICE, PILJENICE 26; rođ. 29.07.1961; OIB: 04784180295; M

7. MARIO PAVIČIĆ; HRVAT; LIPOVLJANI, ULICA ANTE STARČEVIĆA 8; rođ. 18.03.1979; OIB: 18473269551; M

8. MARIO ŽIVALJEVIĆ; HRVAT; LIPOVLJANI, ULICA BRAĆE RADIĆ 28; rođ. 02.03.1984; OIB: 87527995798; M

9. DRAGAN MIRKOVIĆ; HRVAT; LIPOVLJANI, VUKOVARSKA ULICA 1/A; rođ. 25.10.1965; OIB: 38674698982; M

10. IVICA KRAJČI; HRVAT; LIPOVLJANI, RATARSKA ULICA 5; rođ. 25.01.1966; OIB: 24311147414; M

11. ANTUN ŠAŠKOVIĆ; HRVAT; LIPOVLJANI, ZAGREBAČKA ULICA 5; rođ. 29.05.1946; OIB: 64676718390; M

12. OZREN WEISZ; HRVAT; LIPOVLJANI, ULICA JOSIPA KOZARCA 20; rođ. 29.09.1976; OIB: 33255202633; M

13. ANTO SKOKO; HRVAT; LIPOVLJANI, KUTINSKA ULICA 18; rođ. 19.06.1964; OIB: 95463614711; M

Pojedinačno vijeće-HDZ.pdf
Pojedinačno vijeće-HSP.pdf
Pojedinačno vijeće-KOALICIJA.pdf
Pojedinačno vijeće-zbirna lista.pdf

PREDSJEDNIK

OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA

OPĆINE LIPOVLJANI

 

MILKA MILOJEVIĆ