LIPKOM SERVISI d.o.o. OD SRPNJA 2014. ZAPOČINJU S PRIKUPLJANJEM KORISNOG KOMUNALNOG OTPADA

-PLASTIČNOG OTPADA(PREMA FOTOGRAFIJI)

U ZELENE VREĆE S LOGOM LIPKOM SERVISA d.o.o.

-ZA PRIHVAT PUNIH VREĆA NAZVATI U

LIPKOM SERVISI d.o.o.

-U VREĆE ODLAGATI SAMO PLASTIKU S POPISA IZ

PRILOŽENE SLIKE

-PUNE VREĆE MOŽETE I SAMOSTALNO DOSTAVITI

NA ADRESU LIPKOM SERVISI d.o.o., KUTINSKA 4,

GDJE ĆETE DOBITI NOVU VREĆU

-USKORO ĆE SE ZAPOČETI SA PRIKUPLJANJEM I

OSTALOG KORISNOG OTPADA (STAKLO I SL.)

prikupljanje otpada