KONSTITUIRANA SKUPŠTINA TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE LIPOVLJANI

Nakon isteka četverogodišnjeg mandata dosadašnjim članovima Skupštine Turističke zajednice općine Lipovljani, u utorak, 30. lipnja održana je konstituirajuća Skupština Turističke zajednice s novim članovima delegiranih ispred poduzeća koja sukladno Zakonu plaćaju turističku članarinu i boravišnu pristojbu na području općine Lipovljani. Skupština Turističke zajednice općine Lipovljani broji 13 članova, a izabrano je i Turističko vijeće TZ općine Lipovljani, koje broji 9 članova.

                Iz pet ‘turističkih’ djelatnosti u Skupštinu Turističke zajednice općine Lipovljani delegirano je 12 članova, koji su na sjednici Skupštine i potvrđeni. To su Kristijan Šegotić, ispred Trgovine Šego Lipovljani, Snježana Kopecki ispred trgovine ‘Konzum’ u Lipovljanima, Kristina Brebrić i Branislava Hubak ispred Benzinske pumpe ‘Brebrić’, Ljubica Ribar, Nada Jakopčić, Mara Suja i Božica Špoljarić ispred poduzeća ‘Lipovljani Lignum’, Mihael Marmelić, ispred Caffe bara ‘Gama’, Željko Stančić, ispred Restorana Vukelić, Josip Kozina, ispred ‘RotoCut-a’ i Dalibor Nerlović ispred Caffe bara ‘Barba’ u Lipovljanima. Oni će, zajedno s Mariom Ribarom, predsjednikom Turističke zajednice, dok je na dužnosti načelnika općine Lipovljani, prema zakonskom rješenju o Turističkim zajednicama, činiti Skupštinu Turističke zajednice općine Lipovljani, u slijedeće 4 godine.

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA                Na konstituirajućoj sjednici u utorak, 30. lipnja bilo je prisutno 8 članova, a u ime Mandatnog povjerenstva nove članove Skupštine Turističke zajednice pročitala je Snježana Kopecki. Članovi Skupštine jednoglasno su prihvatili imenovanje predloženih članova.

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA                Osim Skupštine, na sjednici je izabrano Turističko vijeće Turističke zajednice općine Lipovljani, koje će operativno provoditi program rada. Turističko vijeće TZ broji 9 članova, na čelu s Mariom Ribarom, a u slijedeće 4 godine činit će ga članovi: Josip Kozina, Željko Stančić, Mihael Marmelić, Nada Jakopčić, Mara Suja, Kristina Brebrić, Snježana Kopecki i Kristijan Šegotić.

Skupština je donijela i odluku da Nadzorni odbor Turističke zajednice općine Lipovljani čine: Marijan Belošević, u ime Turističke zajednice SMŽ, a na prijedlog TZ SMŽ, te Sadri Rušiti i Danijel Šegotić, na prijedlog skupštine TZOL.

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA                Na kraju prve sjednice članovi Turističke zajednice općine Lipovljani, upoznati su da je općina Lipovljani prepoznata kao PPS destinacija, odnosno pred i post sezonska turistička destinacija, čiji se klub istih turističkih potencijala na razini županije osniva pri TZ grada Siska. Članovi Skupštine podržali su učlanjenje u Klub destinacija PPS, čija će članarina godišnje koštati 500 kuna.

Svim izabranim članovima Skupštine, na kraju je zahvalio Mario Ribar, predsjednik Turističke zajednice općine Lipovljani, čestitao im na izboru i podsjetio na program rada Turističke zajednice. Članove je upoznao i s tijekom pripremama za ovogodišnje ‘Lipovljanske susrete’, koji će se održati od 21. do 23. kolovoza.                    (Damir SMETKO)

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA