KNJIGA ‘OD MLINSKOG KOTAČA DO IVANJSKIH KOLAČA’ PONOVO TISKANA S DOPUNJENIM SADRŽAJIMA

Udruga žena ‘Mlinarice’ iz Piljenica, Ogranak Matice hrvatske u Lipovljanima i Turistička zajednica općine Lipovljani izdavači su znatno izmijenjenog i novim sadržajima dopunjenog 2. izdanja knjige ‘Od mlinskog kotača do ivanjskih kolača’. Ta svojevrsna monografija Piljenica, ali i turistička razglednica dijela općine Lipovljani promovirana je u okviru pjesničkih susreta ‘Rijeka, šuma, nebo…’, održanih u subotu, 1. travnja u Piljenicama.

                Autor i ovog, 2. izdanja knjige ‘Od mlinskog kotača do ivanjskih kolača’ je Đuro Vidmarović, a suautori su Melita Lenička, Olivera Letvenčuk, Ivan Gračaković i Slavica Moslavac. Kao urednik knjige, promociju u Pljenicama, vodio je Dragutin Pasarić iz Kutine.

                Promoviranu knjigu predstavio je kao 200 stranica bogato ilustrirane monografije koja nudi i pokreće prču o ukupnom životu Piljenica, i kroz povijesti, i kroz sadašnjost, kao očuvanje bogate tradicije.

                O knjizi su tijekom promocije još govorili Ivan Gračaković, koji u njoj sudjeluje zanimljivostima o toponimima i hidronimima ovog područja, Slavica Moslavac koja je napisala dio o etno baštini ovog sela, i sam autor Đuro Vidmarović, koji je obuhvatio cjelovitost knjige. U knjizi su svojim zapisima još sudjelovale sestre Olivera Letvenčuk, rođena Balaško i Melita Lenička, rođena Balaško, koje žive u Piljenicama, no nisu govorile na promociji već su radile na organizaciji ove promocije.

                Na izdavanju 2. izdanja autorima je čestitao i Mario Ribar, načelnik općine Lipovljani, koji je naglasio važnost ovakvih knjiga koje će uvijek imati podršku Općine Lipovljani, čija je obveza pomagati takva izdanja i raznoliki rad na knjizi.

                U promociji 2. izdanja knjige ‘Od mlinskog kotača do ivanjskih kolača’ sudjelovali su svojim nastupom članovi mješovitog pjevačkog zbora ‘Lira’ iz Lipovljana, nakon čega je priznanje za dugogodišnje promicanje hrvatske glazbene kulture predano profesoru Franji Rodiću, voditelju zbora ‘Lira’.

                Kao i 1. izdanje, i nova knjiga o Piljenicama završava receptima kolača i torti koje izvrsno rade Piljenčanke, zbog kojih se, sa zadovoljstvom, ljubitelji slastica, vraćaju iznova u Piljenice, na programe koje pripremaju ‘Mlinarice’. Svaki njihov program završava izvrsnim kolačima, a kad se to shvati, rado se ponovo dolazi u Piljenice jer će kraj svakog program, kao i ove promocije, biti ukusan i sladak.

Damir SMETKO