Javni uvid u prijedlog Programa gospodarenja za šume privatnih šumoposjednika gospodarske jedinice „Lipovljanske šume“

Uprava šuma Podružnica Zagreb obavještava sve zainteresirane strane da je pri kraju izrada Programa gospodarenja za šume privatnih šumoposjednika na području gospodarske jedinice „Lipovljanske šume“ s važnošću od 2014. do 2023. godine. Ovaj Program obuhvaća katastarske općine Jamarica, Janja Lipa, Krivaj, Lipovljani, Novi Grabovac, Piljenice, Puska i Velika Kraljeva. Uvid u prijedlog Programa može se izvršiti od ponedjeljka 21. rujna do petka 2. listopada 2015. godine, svakim radnim danom u vremenu od 8 do 14 sati u prostorijama Šumarije Lipovljani. Primjedbe i prijedlozi u pisanom obliku mogu se predati za vrijeme trajanja uvida u Šumariji Lipovljani, ili poštom na adresu UŠP Zagreb, Nazorova 7, 10 000 Zagreb. Javnu raspravu planiramo održati u petak, 2. listopada 2015. godine s početkom u 10 sati u prostorijama Narodne knjižnice i čitaonice u Lipovljanima. Program će predstaviti diplomirani inženjer šumarstva Branko Samaržija pod rukovođenjem mr.sc. Ivice Milkovića, dipl.ing.šum.

Lipovljanske šume 2015.

1-Lipovljanske šume 2015.a