Javni poziv za «Program sufinanciranja novog zapošljavanja u 2018. godini na području Općine Lipovljani»

Temeljem točke 13. Programa sufinanciranja novog zapošljavanja u 2017. godini na području Općine Lipovljani KLASA:300-01/18-01/01, URBROJ: 2176/13-01-18-01 od 29.siječnja 2018. godine, Jedinstveni upravni odjel Općine Lipovljani objavljuje Javni poziv za «Program sufinanciranja novog zapošljavanja u 2018. godini na području Općine Lipovljani» Predmet Javnog poziva je dodjela sredstava potpore Općine Lipovljani za sufinanciranje novog zapošljavanja, te samozapošljavanja s ciljem direktnog utjecaja na brži razvoj poduzetništva na području Općine Lipovljani. Sredstva iz stavka 1. ove točke su bespovratna.

Korisnici sredstava iz točke 1. ovoga poziva su:

  • Obrtnici sa sjedištem na području Općine Lipovljani,
  • Mali poduzetnici /prosječan broj radnika tijekom poslovne godine ne prelazi 50/, sa sjedištem tvrtke na području Općine Lipovljani i min.50% u privatnom vlasništvu,
  • Poduzetnici/obrtnici korisnici mjera HZZ-a za sufinanciranje samozapošljavanja, ako je tvrtka/obrt koji se osniva min. 50% u privatnom vlasništvu,
  • Srednji poduzetnici / prosječan broj radnika tijekom poslovne godine ne prelazi 250/sa sjedištem na području Općine Lipovljani i min. 50% u privatnom vlasništvu,
  • Pravo na korištenje sredstava po ovom Programu ne mogu ostvariti obrtnici/poduzetnici za novozaposlene, obrtnici/poduzetnici za samozapošljavanje za novozaposlene osobe na radnim mjestima koji se bave točenjem pića, kockanjem, kladioničarskim i sličnim djelatnostima.

Korisnici sredstava iz ovog Programa ZAHTJEV mogu podnijeti do 30. studenog 2018. godine.

Zahtjevi za dodjelu sredstava i pripadajuća dokumentacija dostavlja se  Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Lipovljani, Trg hrvatskih branitelja 3, 44322 Lipovljani, putem pošte ili osobno.

Dodatne informacije mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Lipovljani ili na telefon 044 676 004, 044 635 602.

Sve informacije u svezi Javnog poziva i Programa sufinanciranja novog zapošljavanja u 2018. godini na području Općine Lipovljani možete vidjeti na web stranici Općine Lipovljani www.lipovljani.hr .

Ovaj Javni poziv ostaje otvoren do 30. studenog 2018. godine, a u prilogu Javnog poziva je i Program.

 

                                                                                                  OPĆINA LIPOVLJANI

                                                                                            JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

javni poziv zapošljavanje 

Program sufin. zapošljavanja 

Zahtjev sufinanciranje zapošljavanja