JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE KANDIDATA ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA OPĆINE LIPOVLJANI U 2018. GODINI

Pozivaju se sve fizičke i pravne osobe s područja Općine Lipovljani  na predlaganje kandidata za dodjelu javnih priznanja Općine Lipovljani.

Javna priznanja se mogu dodjeljivati građanima Općine Lipovljani i drugim osobama , udrugama, ustanovama poduzećima i drugim pravnim osobama, vjerskim zajednicama  za istaknute uspjehe  u radu i djelovanju kojima osobito pridonose razvoju i boljitku Općine Lipovljani ili pojedinih njenih djelatnosti.

Javna priznanja koja se mogu predlagati temeljem ovoga poziva su: Proglašenje počasnim građaninom/građankom Općine Lipovljani, Nagrada za životno djelo, Plaketa Općine Lipovljani, Nagrada Općine Lipovljani, Zahvalnice Općine Lipovljani.

Pismeni Prijedlozi s obrazloženjem dostavljaju se Općinskom načelniku Općine Lipovljani , Trg hrvatskih branitelja 3, Lipovljani , u roku od 14 dana od dana objave Javnog poziva na Web stranici i oglasnoj ploči Općine Lipovljani.

javni poziv javna priznanja ZA2018 

P R I J E D L O G Za dodjelu javnih priznanja Općine Lipovljani (ZA FIZIČKE OSOBE) 

P R I J E D L O G Za dodjelu javnih priznanja Općine Lipovljani (ZA PRAVNE OSOBE)