JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE KANDIDATA ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA OPĆINE LIPOVLJANI U 2017. GODINI

  1. Pozivaju se sve fizičke i pravne osobe s područja Općine Lipovljani  na predlaganje kandidata za dodjelu javnih priznanja Općine Lipovljani.
  2. Javna priznanja se mogu dodjeljivati građanima Općine Lipovljani i drugim osobama , udrugama, ustanovama poduzećima i drugim pravnim osobama, vjerskim zajednicama  za istaknute uspjehe  u radu i djelovanju kojima osobito pridonose razvoju i boljitku Općine Lipovljani ili pojedinih njenih djelatnosti.
  3. Javna priznanja koja se mogu predlagati temeljem ovoga poziva su:
  • Proglašenje počasnim građaninom/građankom Općine Lipovljani,
  • Nagrada za životno djelo,
  • Plaketa Općine Lipovljani,
  • Nagrada Općine Lipovljani,
  • Zahvalnice Općine Lipovljani.

Počasnim građaninom/građankom može se proglasiti osoba posebno zaslužna za:

  1. Promicanje vrijednosti demokratskog društva, povijesnih događaja i tradicija, položaja i ugleda Općine Lipovljani u  zemlji i inozemstvu,
  2. Dužnosnik ili državnik Republike  Hrvatske i druge države, član međunarodne organizacije iz Republike Hrvatske i druge države ili njihovih tijela posebno zaslužan za promicanje vrijednosti Općine Lipovljani i samobitnosti na općeprihvaćenim načelima suvremenog svijeta.

Nagrada za životno djelo je javno priznanje koje se dodjeljuje za cjelovito djelo koje je pojedinac ostvario tijekom svog radnog vijeka i koje predstavlja izuzetan i osobno vrijedan doprinos razvoju Općine Lipovljani iz područja kulture, gospodarstva, znanosti, odgoja i obrazovanja, športa, zdravstva zaštite okoliša.

Plaketa Općine Lipovljani dodjeljuje se građanima Općine Lipovljani i drugim osobama, udrugama, drugim lokalnim zajednicama, ustanovama , trgovačkim društvima  prigodom njihovih obljetnica, prigodom značajnih događaja u zemlji i u općini, za uspjehe u poslovanju, za zasluge za razvoj općine, unapređenje kvalitete življenja u općini, za promicanje ugleda općine Lipovljani u zemlji i svijetu.

Nagrada Općine Lipovljani dodjeljuje se osobama na području Općine Lipovljani, trgovačkim društvima, ustanovama, vjerskim zajednicama, udrugama građana i drugim pravnim osobama za najviše zasluge u teoretskom i praktičnom radu u unapređenju gospodarstva, znanosti, zdravstva, kulture, zaštite okoliša, športa, tehničke kulture i drugih javnih djelatnosti koje su od značaja za Općinu Lipovljani.

Zahvalnica Općine Lipovljani dodjeljuje se u pisanom obliku građanima Općine Lipovljani i drugim osobama na području Općine Lipovljani , općinskom načelniku njegovom zamjeniku, vijećnicima Općinskog vijeća, poduzećima, ustanovama,  vjerskim zajednicama, udrugama građana i drugim pravnim osobama za zasluge u promicanju znanosti, gospodarstva, prosvjete, kulture, športa, zdravstva, socijalne skrbi, politike humanitarnog djelovanja, te svih drugih područja društvenog života u Općini Lipovljani.

Pismeni Prijedlozi s obrazloženjem dostavljaju se Općinskom načelniku Općine Lipovljani , Trg hrvatskih branitelja 3, Lipovljani , u roku od 14 dana od dana objave Javnog poziva na Web stranici i oglasnoj ploči Općine Lipovljani.

Pisani prijedlozi moraju sadržavati: podatke o podnositelju inicijative, prijedloga, životopis odnosno podatke o pravnoj osobi koja se predlaže za javno priznanje, obrazloženje zasluga zbog kojih se predlaže dodjela javnog priznanja, odnosno područje javne djelatnosti na koju se prijedlog za javno priznanje odnosi i naziv javnog priznanja koje se predlaže.

Odluku o dodjeli Javnih priznanja na prijedlog Općinskog načelnika donosi Općinsko vijeće Općine Lipovljani.

Sva Informacije se mogu dobiti na telefon 044 635 602, Jedinstveni upravni odjel Općine Lipovljani.

                                                                             Općinski načelnik

                                                                         Mario Ribar, dipl. oec. v.r.

javni poziv javna priznanja 

javna priznanja Općine Lipovljani(ZA PRAVNE OSOBE) 

javna priznanja Općine Lipovljani(ZA FIZIČKE OSOBE)