JAVNI POZIV ZA OSTVARIVANJE POTPORA U POLJOPRIVREDI NA PODRUČJU OPĆINE LIPOVLJANI ZA 2017. GODINU

Na temelju članka 8. Programa potpora poljoprivredi na području Općine Lipovljani  za razdoblje 2016.-2020. g., Općinski načelnik Općine Lipovljani objavljuje J A V N I   P O Z  I V   za ostvarivanje potpora u poljoprivredi na području Općine Lipovljani za 2017. godinu

Pozivaju se zainteresirane pravne i fizičke osobe da sukladno Programu potpora poljoprivredi na području Općine Lipovljani za razdoblje 2016.-2020. g.  dostave svoje zahtjeve.

Mjera 1. Subvencioniranje troškova umjetnog osjemenjivanja krava, junica, krmača i nazimica

Mjera 2. Subvencioniranje premije osiguranja usjeva i višegodišnjih nasada

Mjera 3. Subvencija u pčelarstvu

Mjera 4. Konzultantske usluge izrade prijave na natječaj iz Programa ruralnog razvoja 2014.-2020.

Pravo na subvenciju bilo koje potpore može ostvariti samo onaj podnositelj zahtjeva  koji je podmirio sve obveze prema Općini Lipovljani.

Zahtjevi za ostvarivanje prava na potpore u poljoprivredi iz ovog Javnog poziva mogu se podnositi do 30. studenog 2017. godine.

Ukupan iznos potpore de minimis  koji se dodjeljuje jednom poduzetniku ne smije prijeći 15.000 EUR-a tijekom trogodišnjeg fiskalnog razdoblja.

Korisnik potpore male vrijednosti dužan je Općini Lipovljani dati izjavu o iznosima dodijeljenih potpora  male vrijednosti u sektoru poljoprivrede iz drugih izvora sukladno Uredbi de minimis.

OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE LIPOVLJANI

 Lipovljani, 03. listopada  2017. godine

                                                                                                                 Općinski načelnik

                                                                                                                Nikola Horvat v.r.

Javni poziv za ostvarivanje potpora u poljoprivredi na području Općine Lipovljani za 2017. godinu