Javni poziv za dodjelu subvencije prijevoza učenicima srednjih škola

Lipovljani, 07. kolovoza   2017. godine

Na temelju članka 5. Odluke o subvencioniranju prijevoza učenika , Općinski načelnik Općine Lipovljani objavljuje

J A V N I   P O Z I V

            Za dodjelu subvencije prijevoza učenicima srednjih škola

 1. Pravo na subvenciju prijevoza imaju učenici srednjih škola  s prebivalištem na području Općine Lipovljani koji su redovno upisani u srednju školu na području Republike Hrvatske , i svakodnevno putuju od mjesta prebivališta do mjesta školovanja  sredstvima javnog prijevoza.
 2. Subvencija prijevoza iznosi 25% cijene mjesečne učeničke karte za vlak za određenu relaciju .
 • Subvencija prijevoza odobrava se za razdoblje od rujna  do prosinca 2017. godine  i od siječnja do lipnja 2018. godine.
 1. Zahtjev po ovom pozivu podnosi roditelj odnosno skrbnik učenika uz supotpis učenika.
 2. Prijava za subvenciju prijevoza podnosi se na obrascu koji se može dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Lipovljani  ili putem Web stranice Lipovljani. hr ,
 3. Uz prijavu za subvenciju prilaže se: potvrda o redovnom upisu u I.,II.,III.,i IV., razred srednje škole , potvrda o mjestu prebivališta ili kopija osobne iskaznice, kopija mjesečne karte (za vlak ili autobus) , broj računa učenika ili skrbnika na koji će se izvršiti isplata.
 • Učenici koji putuju autobusom priložit će mjesečnu kartu za autobus , a isplatit će im se 25% mjesečne karte za vlak.
 • Učenicima koji putuju autobusom iz Krivaja priznat će se 25% mjesečne karte za vlak od Lipovljana do Kutine i do Novske.
 1. Isplatu iznosa subvencije vrši Općina Lipovljani na tekući račun korisnika  do kraja mjeseca za slijedeći mjesec.
 2. Korisnik prava na subvenciju prijevoza dužan je o svakoj promjeni  koja utječe na ostvarivanje  tog prava odmah obavijestiti  Jedinstveni upravni odjel Općine Lipovljani
 3. Sve potrebne informacije po ovom pozivu mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Lipovljani na telefon 044 635 602.
 • Zahtjevi se mogu podnijeti zaključno sa 31. listopadom 2017. godine.

 

                                                                                     Općinski načelnik

                                                                                        Nikola Horvat

Javni poziv za dodjelu subvencije prijevoza učenicima srednjih škola