Javni poziv-subvencija edukacije o održivoj uporabi pesticida

Na temelju Programa potpora poljoprivredi na području Općine Lipovljani za 2015. godinu (Službeni vjesnik, 21/15), Općinski načelnik Općine Lipovljani objavljuje

JAVNI POZIV za ostvarivanje prava na subvenciju edukacije o održivoj uporabi pesticida 

Pozivaju se zainteresirane osobe da, sukladno Programu potpora poljoprivredi na području Općine Lipovljani za 2015. godinu, dostave svoje zahtjeve.

Mjerila i kriteriji koje moraju zadovoljiti podnositelji zahtjeva za subvenciju:

  1. Da je nositelj ili član obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva,
  2. Da ima prebivalište/sjedište na području Općine Lipovljani,
  3. Da imaju certifikat o završenoj izobrazbi o održivoj uporabi pesticida.

Visina novčanog poticaja iznosi 100,00 kn po korisniku godišnje.

Obrazac Zahtjeva može se podići u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Lipovljani ili na web stranici Općine Lipovljani (www.lipovljani.hr). Uz obrazac zahtjeva potrebno je priložiti:

  1. Kopiju osobne iskaznice,
  2. Dokaz o upisu obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava,
  3. Certifikat o završenoj izobrazbi,
  4. Izjava o iznosima dodijeljenih potpora male vrijednosti u sektoru poljoprivrede iz drugih izvora sukladno Uredbi de minimis.

Rok za podnošenje zahtjeva s potrebnom dokumentacijom je 30. studeni 2015. godine. Isplate će se vršiti do kraja tekuće godine.

Nepotpuni zahtjevi, kao i oni uz koje nije priložena potrebna dokumentacija, neće se razmatrati.

Klasa: 320-01/15-01/01

Urbroj: 2176/13-02-15-02

U Lipovljanima, 14. svibanj 2015. godine

Općinski načelnik

Mario Ribar,dipl.oec. v.r.

Javni poziv-subvencija edukacije o održivoj uporabi pesticida-

1-pesticidi sub

 

Javni poziv-subvencija edukacije o održivoj uporabi pesticida

Program potpora poljoprivredi

Obrazac-subvencija edukacije o održivoj uporabi pesticida

Izjava o iznosima dodijeljenih potpora male vrijednosti u sektoru poljoprivrede iz drugih izvora