JAVNI POZIV o ostvarivanju prava na subvencioniranje troškova pregleda na trihinelozu u 2018. godini.

Na temelju točke 4. Odluke o ostvarivanju prava na subvencioniranje troškova pregleda na trihinelozu od 17. veljače 2012. godine, Općinski načelnik Općine Lipovljani  objavljuje JAVNI POZIV o ostvarivanju prava na subvencioniranje troškova pregleda na trihinelozu u 2018. godini.

Pozivaju se zainteresirani građani  da sukladno Odluci o ostvarivanju  prava na subvencioniranje troškova pregleda na trihinelozu,  s prebivalištem  na području Općine Lipovljani mogu u Općini Lipovljani ostvariti pravo na subvenciju.

JAVNI POZIV TRIHINELA-u 2018