Javni natječaj za subvencioniranje energetske obnove obiteljskih kuća na području Općine Lipovljani

Općina Lipovljani podupire ugradnju energetski učinkovite stolarije i fasada na obiteljskim kućama,   te je s tim ciljem u suradnji sa Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost raspisala  Javni natječaj za subvencioniranje energetske obnove obiteljskih kuća na području općine Lipovljani.

Naime, ovim projektom sufinancirati   će se mjere energetske učinkovitosti (mjere EnU) tj. troškovi nabave i ugradnje toplinske zaštite vanjske ovojnice (fasade), energetski učinkovite vanjske stolarije te energetski učinkovitog sustava grijanja i prozračivanja na području općine Lipovljani.

Natječaj je raspisan 25. kolovoza 2014. godine te objavljen na službenoj internetskoj stranici www.lipovljani.hr, a prijave će se zaprimati 60 dana od dana objave. Pravo na korištenje nepovratnih novčanih sredstava, mogu ostvariti fizičke osobe na postojećoj obiteljskoj kući u osobnom vlasništvu ili vlasništvu člana/članova uže obitelji s prebivalištem na adresi obiteljske kuće u kojoj se provodi mjera EnU.

Pojedini korisnik može ostvariti subvenciju u iznosu 50% prihvatljivih troškova tj. u maksimalnom iznosu od 37.500,00 kn, od čega Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sufinancira 40%, a općina Lipovljani 10% troškova.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se isključivo kao preporučena pošiljka s povratnicom, u pisanom obliku, zatvorenoj omotnici s imenom i prezimenom te adresom podnositelja prijave se na adresu Općina Lipovljani, Jedinstveni upravni odjel, Trg hrvatskih branitelja 3, 44322 Velika Lipovljani, s naznakom : „Projekt EnU 2014. – Ne otvaraj“.

Cjelovit tekst natječaja i prateće obrasce možete pronaći u prilogu.

Natjecaj_EnU_2014

Pravilnik_EnU obiteljske kuće

Prilog 1_Prijavni_obrazac EnU obiteljske kuće

Prilog 2_Izjava prijavitelja

Prilog 3_Zahtjev_za_isplatu_sredstava_sufinanciranja