Javna Nabava

PREGLED SKLOPLJENIH UGOVORA O JAVNOJ NABAVI / OKVIRNIH SPORAZUMA LIP-KOM d.o.o.

Sukladno točki 6. Zaključka Vlade Republike Hrvatske

Klasa:330-01/11-02/01, Ur.broj: 5030106-11-2 od 17. ožujka 2011.

godine, objavljujemo PREGLED SKLOPLJENIH UGOVORA O JAVNOJ NABAVI /

OKVIRNIH SPORAZUMA LIP-KOM d.o.o. (tablica u privitku).
PREGLED SKLOPLJENIH UGOVORA – 2010 Lip-Kom.pdf
PLAN NABAVE 2012.doc LIP-KOM.pdf