J A V N I P O Z I V ZA DODJELU SUBVENCIJE PRIJEVOZA UČENICIMA SREDNJIH ŠKOLA

Na temelju članka 5. Odluke o subvencioniranju prijevoza učenika , Općinski načelnik Općine Lipovljani objavljuje  J A V N I   P O Z I V               Za dodjelu subvencije prijevoza učenicima srednjih škola  Pravo na subvenciju prijevoza  imaju učenici srednjih škola  s prebivalištem na području Općine Lipovljani koji su redovno upisani u srednju školu na području Republike Hrvatske , i svakodnevno putuju od mjesta prebivališta do mjesta školovanja  sredstvima javnog prijevoza.

javni poziv prijevoz učenika

1-javni poziv prijevoz učenika_Page_2