IZVODE SE RADOVI NA UREĐENJU ŠTAGLJA NA IMANJU MATICE SLOVAČKE U LIPOVLJANIMA

Stalni radovi na uređenju Slovačke kuće i imanja u Lipovljanima, u vlasništvu Matice slovačke, nastavili 6-img_5921su se i tijekom rujna i listopada. Sredinom rujna dovezene su potrebne daske, a krajem rujna započela je akcija obijanja štaglja u dvorištu uz Slovačku kuću, koji bi nakon završetka trebao služiti za manje skupove i održavanje kulturnih programa u organizacije Matice slovačke općine Lipovljani.GEDSC DIGITAL CAMERA

Radovi se izvode prema pripremljenom projektu, i uz stalni nadzor. Članovi Matice slovačke, prema mogućnostima sudjeluju u radu i pomaže koliko tko može. Nadzor radova je stalan, a štagalj će, iako će prostor bit prenamijenjen, zadržati maksimalno mogući dio izvornosti.

Nakon ovih radova, na mjestu plevnjaka, uz štagalj još će se izgraditi i sanitarni čvor, a potrebni dovodi i odvodi trebali bi biti postavljeni još ove jeseni. Kako su radovi u tijeku, očekuje se da će završiti krajem listopada, ili početkom studenog.

Damir SMETKO

GEDSC DIGITAL CAMERA5-img_5941GEDSC DIGITAL CAMERA