IZGRADNJOM MRTVAČNICE ZAPOČELO RJEŠAVANJE DUGOGODIŠNJEG PROBLEMA GROBLJA U PILJENICAMA

U ponedjeljak, 10. kolovoza u Piljenicama su započeli radovi na daljnjoj izgradnji komunalne infrastrukture tog naselja na području općine Lipovljani, a time i rješavanje dugogodišnjeg problema. Problem s nedovoljno velikim grobljem i nepostojanjem slobodnih grobnih mjesta u Piljenicama traje godinama. Gotovo 20-tak godina stanovnici Piljenica upozoravaju na potrebu rješavanja ovih problema kroz proširenje mjesnog groblja ili izgradnju novoga. Nakon višegodišnjih natezanja, rješenje je pronađeno u formiranju novog groblja, 500-tinjak metara udaljenom od dosadašnjeg. Prije nekoliko godina, riješeni su imovinsko pravni odnosi kroz otkup zemljišta, napravljen je Detaljni plan uređenja novoga groblja, sukladno Zakonu o grobljima, te je 2013. godine dovršen i projekt mrtvačnice sa dozvolama. Do sada je u otkup zemljišta, te planove i projekte uloženo oko 200.000 kuna, koje je osigurala Općina Lipovljani. Novo groblje sa mrtvačnicom, nalazit će se uz županijsku cestu koja iz Piljenica vodi za Ilovu, malo izvan naselja Piljenice. Projekt je Općina Lipovljani kandidirala i na državne natječaje za izgradnju komunalne infrastrukture, pri Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije.
Nakon provedene javne nabave, kao najpovoljniji izvođač radova izabrano je poduzeće Metalimpex iz Novske, s kojim je sklopljen ugovor za izgradnju mrtvačnice i uređenje prilaza, te ostalih građevinskih i obrtničkih radova u iznosu od 675.000 kuna sa PDV-om. Radovi su započeli, a u proteklih nekoliko dana, djelatnici Metalimpexa iskolčili su i iskopali temelje za mrtvačnicu, koju do sada bez obzira na postojanje groblja, Piljenčani nisu imali. Nakon kopanja, odmah su i izbetonirali temelje, a u četvrtak, 13. kolovoza izbetonirali su i donju betonsku ploču. Čim dosadašnji radovi dozvole kreće se i sa zidanjem objekta mrtvačnice.
Radovi na ovom objektu izvodit će se u fazama čija će dinamika, a time i dovršetak ovoga projekta, biti uvjetovan osiguravanjem dodatnih sredstava iz Ministarstava i fondova, na koje je ovaj projekt radi ostvarivanja sufinanciranja i kandidiran.