IZGRADNJA VODOSPREMNIKA I CRPNE STANICE NA TOROVIMA IDE PLANIRANOM DINAMIKOM

U lipovljanskoj ulici Josipa Kozarca u pravcu Kozarica, na Torovima, započela je izgradnja vodospremnika kojim će se zaokružiti i dodatno poboljšati vodoopskrbni sustav općine Lipovljani. GEDSC DIGITAL CAMERANakon početnih zemljanih radova, koji su trajali dva tjedna, započeli su radovi na utvrđivanju temelja građevine, navoženjem kamena, armiranjem i betoniranjem. Radove u tijeku obišao je i Mario Ribar, načelnik općine Lipovljani, koji se je interesirao za tijek obavljenih poslova i dinamiku izgradnje ovog vrlo važnog infrastrukturnog objekta za područje općine Lipovljani, njezinu vodoopskrbu, ali i vodoopskrbu šireg područja grada Kutine, te naselja Banova Jaruga,  Janja Lipa, Jamarice, Međurić… Budući vodospremnik zasigurno će poboljšati kvalitetu vodoopskrbe na području GEDSC DIGITAL CAMERAOpćine Lipovljani time što će ublažit udare tlaka u vodovodnoj mreži općine Lipovljani koji su uzrok sadašnjeg tzv.hidroforskog sustava vodoopskrbe i tako spriječiti sadašnja, ponekad i česta pucanja i  oštećivanja vodovoda, vodomjera i sl., te time normalizirati opskrbu stanovništva, a kroz smanjenje curenja i gubitaka u vodoopskrbnom sustavi smanjiti i troškove poduzeća, LIP-KOM d.o.o., isporučitelja vode na području Općine Lipovljani, čime bi LIP-KOM d.o.o. u budućnosti trebao imati ekonomičnije poslovanje.

GEDSC DIGITAL CAMERAVodospremnik i crpnu stanicu Torovi, u okviru magistralnog vodovoda Kutina-Lipovljani za tvrtku Moslavina d.o.o. iz Kutine kao investitora ovog projekta, izvodi poduzeće ‘Vodotehnika’ iz Zagreba. Vrijednost radova kompletnog projekta (magistralnog vodovoda Kutina – Lipovljani, dužine 20 km, 5,6 km distributivnog vodovoda,  dvije crpne i 5 mjerno-regulatorskih stanica, klorinatorske stanice) te vodospremnik na Torovima kapaciteta 1000 m3 sa crpnom stanicom Torovi  iznosi oko 34,3 milijuna kuna.  Projekt izgradnje kompletnog projekta uključujući vodospremu na Torovima sa crpnom stanicom financira se iz sredstava Europske unije, točnije iz Kohezijskog fonda, i to 22,6 milijuna kn-a iz sredstava EU, dok 11,7 milijuna kuna osiguran je iz tzv. nacionalne komponente (sredstva H.Voda, Moslavine d.o.o., te partnera u projektu). Partneri na ovom projektu su gradovi Kutina i Popovača, općina Velika Ludina, te Općina Lipovljani, koja financijski prati projekt sa oko 230.000 kuna. Radovi započeti u srpnju trebali bi završiti do kraja ove godine.

Damir SMETKO

GEDSC DIGITAL CAMERAGEDSC DIGITAL CAMERA GEDSC DIGITAL CAMERA