IZGLASAN PRORAČUN OPĆINE LIPOVLJANI ZA 2019. GODINU NEŠTO VEĆI OD 16 MILIJUNA KUNA

Proračun općine Lipovljani za 2019. godinu, koji ukupno iznosi nešto više od 16 milijuna kuna, izglasan je sa 8 glasova, uz 3 suzdržana glasa oporbenih vijećnika, od ukupno 13 vijećnika koliko ih broji Općinsko vijeće općine Lipovljani. Sjednica koju je vodio Tomislav Lukšić, predsjednik Općinskog vijeća, održana je u petak, 14. prosinca, a na njoj se, uz donošenje Proračuna općine Lipovljani, kao najvažnije točke, našlo još 20 točaka dnevnog reda.

                Sjednica je započela donošenjem dnevnog reda i usvajanjem zapisnika s prošle sjednice, no bez ‘stalne’ točke – vijećnička pitanja. U zadnjih niz godina, na posljednjoj, predblagdanskoj, sjednici Općinskog vijeća Lipovljani, točka vijećnička pitanja se izostavlja, pa je tako izostala i s ove zadnje sjednice vijeća u ovoj godini.

                Bez rasprave, a uz obrazloženje Danijele Matejaš, pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela općine Lipovljani, vijećnici su najprije prihvatili dokument ‘Procjene rizika od većih nesreća na području općine Lipovljani’.

                Nikola Horvat, načelnik općine Lipovljani, potom je obrazložio 3. izmjene i dopune Proračuna općine Lipovljani za 2018. godinu, koji će za ovu godinu iznositi ukupno 13.885.000 kuna. Smanjenje je to za nešto više od 2 milijuna kuna, no ta sredstva bit će naplaćena u idućoj godini, pa se moraju planirati u idućem Proračunu. Takav prijedlog je prihvaćen, kao i sve izmjene i dopune pratećih projekata i dokumenata koje prate svaki proračun i sve promjene.

                Općinski načelnik obrazložio je i osnovne prihode i rashode u prijedlogu Proračuna općine Lipovljani  za iduću, 2019. godinu. Istaknuo je da je prijedlog proračuna bio objavljen prije mjesec dana, da je bio na web stranici općine i da je u ostavljenom roku za podnošenje amandmana došao prijedlog oporbene stranke HDZ-a za nizom izmjena, no ne u formi amandmana, već kao jedan cjeloviti dopis. Taj cjeloviti prijedlog pročitan je tijekom točke o izglasavanju proračuna za 2019., neki prijedlozi su dani na glasovanje kao amandmani, no svi su odbijeni većinom od 8 glasova. Potom je Proračun općine Lipovljani za 2019. godinu, s pribrojenim prihodim proračunskih korisnika, u ukupnom iznosu od 16.152.000 kuna prihvaćen s 8 glasova, a tri vijećnika su bila suzdržana.

                S istim omjerom kod glasovanja, prihvaćeni su još i prijedlog razvojnih programa za 2019. godinu općine Lipovljani, odluka o izvršenju tog proračuna za 2019. godinu, prijedlog gradnje objekata komunalne infrastrukture, Program socijalne skrbi, Program odgoja i obrazovanja, Program javnih potreba u kulturi i Program javnih potreba u športu za 2019. godinu,, sve što će se financirati iz sredstava Proračuna općine Lipovljani u idućoj godini. 

Vijećnici su izglasali i da se stavi van snage Odluka o donošenju Programa raspodjele poljoprivrednim zemljište u vlasništvu Hrvatske za područje općine Lipovljani.

Prijedlog odluke o komunalnoj naknadi na području općine Lipovljani i prijedlog odluke o komunalnom doprinosu, skinuti su s dnevnog reda i poslani u Jedinstveni upravni odjel na doradu, pa će se o novim prijedlozima raspravljati na sjednici za mjesec dana. 

        Na kraju je pročitana odluka o dodjeli studentskih stipendija općine Lipovljani jer je došlo do izmjene, pa da vijećnici budu upoznati s promjenom.

Nakon sjednice, održano je zajedničko druženje uz prigodan domjenak.

Damir SMETKO