IZGLASAN PRORAČUN OPĆINE LIPOVLJANI ZA 2018. GODINU

vijeće 4.-18.12.2017.odluke

Općinsko vijeće Općine Lipovljani s 8 glasova za i 2 suzdržana oporbena  glasa, izglasalo je općinski Proračun za 2018. godinu, koji je predložio Nikola Horvat, načelnik Općine Lipovljani, a prihvaćen je i prijedlog 3. Izmjena i dopuna općinskog proračuna za ovu, 2017. godinu.

Sjednica Općinskog vijeća općine Lipovljani, 4. po redu, održana je u ponedjeljak, 18. prosinca, a vodio ju je Tomislav Lukšić, predsjednik Općinskog vijeća.

 Za sjednicu je bilo pripremljeno, a zatim i usvojeno 19 točaka dnevnog reda, dok je skinuta točka Aktualni sat, sukladno čestoj praksi posljednje sjednice na kraju godine, zbog dugačkog dnevnog reda i radi razloga ponovnog zasjedanja u siječnju kada će se isti održati.

Nakon usvajanja zapisnika s 3.sjednice Općinskog vijeća Općine Lipovljani, općinski vijećnici započeli su rad razmatranjem prijedloga o zadnjim ovogodišnjim izmjenama i dopunama općinskog proračuna, te izmjenama i prijedlozima u programima koji su vezani uz financiranje iz tog proračuna.

Ovaj treći rebalans, važećeg proračuna Općine Lipovljani, zapravo je tehnički rebalans  jer su u njega unesene sve stvarne promjene planskih iznosa koji su ostvareni do početka prosinca u ovoj godini, a brisani su iz plana oni planirani novčani iznosi koji se neće realizirati do kraja ove godine.

Uz opširno obrazloženje Nikole Horvata, općinskog načelnika, konačni ishod općinskog proračuna za 2017.godinu je smanjen za 64,400kn u odnosu na izvorni plan, te se usvaja novi iznos prihoda i primitaka od 10,170.868,00 kuna.

Nakon usvojenih izmjena važećeg proračuna Općine Lipovljani, na dnevni red je stavljen i prijedlog proračuna Općine Lipovljani za 2018. godinu, s projekcijama na 2019. i 2020. godinu kao i prijedlog razvojnih programa za 2018. s projekcijom na 2019.-2020. godinu.

Pred vijećnicima Općinskog vijeća najvažnije odredbe, programe i novčane iznose, iscrpno je obrazložio Nikola Horvat, načelnik Općine Lipovljani, ujedno i predlagatelj budućeg općinskog Proračuna kojeg su svi zainteresirani mogli vidjeti na web stranicama Općine Lipovljani. Tijekom rasprave, odgovorio je i na nekoliko pitanja oporbene vijećnice Nade Toš, no bez veće rasprave i s dva suzdržana glasa, usvojen je prijedlog Proračuna Općine Lipovljani za 2018. godinu, koji se  odnosi na izgradnju i održavanje komunalne infrastrukture, javne potrebe u kulturi, sportu, obrazovanju i odgoju, te programu socijalne skrbi na iznos od 10,649.695,00 kuna.

Na 4. sjednici Općinskog vijeća Općine Lipovljani, amandman vijećnika Hrvatske demokratske zajednice nije usvojen. Amandman se smatra nepotpunim zbog nedostatka razrađenog plana, bez konkretnih prijedloga. Uz dodatno obrazloženje vijećnice Nade Toš (HDZ), sa 8 glasova protiv i 2 za, Općinsko vijeće odlučilo je da amandan nije prihvaćen.

Prijedlog  Kluba vijećnika koalicije navodi da se iz programa održavanja nerazvrstanih cesta smanji iznos od 25,000kuna u korist sanacije poljskih puteva, te da se iz programa modernizacije nerazvrstanih cesta izdvoji iznos od 30.000,00 kuna te raspodijeli na nove dvije namjene, koje obuhvaćaju izradu prometnog elaborata za semaforizaciju kod pješačkog prijelaza u Ulici braće Radić, te izradu prometnog elaborata za postavljanje znakova i prometne opreme.

Amandman je usvojen uz 8 glasova za i 2 suzdržana.

Od programa javnih potreba usvojen je Program socijalne skrbi, Program javnih potreba u kulturi, Program javnih potreba u obrazovanju i odgoju, i Program javnih potreba u sportu za 2018. godinu.

Usvojen je i Program održavanja komunalne infrastrukture, kao i Program gradnje objekata komunalne infrastrukture.

U završnom dijelu sjednice, jednoglasno je usvojena odluka o dodjeli 2 stipendije studentima s područja Općine Lipovljani, koji su pritom ostvarili najveći broj bodova prema bodovnoj listi.

Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju gospodarske zone Blatnjača također je jednoglasno usvojen.

(m.p.k.)