IZGLASAN PRORAČUN OPĆINE LIPOVLJANI ZA 2014. GODINU

Općinsko vijeće općine Lipovljani s 11 glasova za i 1 suzdržanim, ‘oporbenim’ glasom, izglasao je općinski Proračun za 2014. godinu, koji je predložio Mario Ribar, načelnik općine Lipovljani. Uz Proračun, izglasani su i programi koji su vezani na financiranje iz tog Proračuna, te projekcija općinskog Proračuna za 2015. i 2016. godinu.

5vijece (3)               Sjednica Općinskog vijeća održana je u petak, 20. prosinca, pod predsjedanjem Anke Doležal, predsjednice vijeća. Za sjednicu je bilo pripremljeno 14 točaka dnevnog reda, no zbog važnosti donošenja Proračuna, ali i sjednice Općinskog vijeća koja je bila prije dva tjedna, s dnevnog reda je skinuta točka Aktualni sat.

5vijece (2)                Kroz protekla dva tjedna, od kako je objavljen prijedlog općinskog Proračuna za iduću godinu, stiglo je nekoliko prijedloga preraspodjele predviđenih sredstava, koji su razmotreni, a novi prijedlog Proračuna korigiran je za 70 tisuća kuna. Pred vijećnicima Općinskog vijeća najvažnije odredbe i novčane iznose, još jednom je obrazložio Mario Ribar, načelnik općine Lipovljani i predlagatelj budućeg općinskog Proračuna, koji je, tijekom rasprave, odgovorio i na nekoliko pitanja oporbene vijećnice Nade Toš. Bez veće rasprave, i tek s jednim suzdržanim glasom, usvojen je prijedlog Proračuna općine Lipovljani za 2014. godinu, na iznos od 10.706.760 kuna.

Iz općinskog Proračuna financiraju se javne potrebe općine Lipovljani, pa su u nastavku 5. sjednice 5vijece (1)Općinskog vijeća, jednoglasno, ili tek s jednim suzdržanim glasom, donijete odluke o njihovom prihvaćanje. Tako je donijet Plan razvojnih programa za 2014. godinu s projekcijom tog plana za još dvije slijedeće godine.

Izglasana je i odluka o izvršenju općinskog Proračuna za slijedeću godinu.

Od programa javnih potreba donijet je Program socijalne skrbi, Program javnih potreba u kulturi, Program javnih potreba u obrazovanju i odgoju, i Program javnih potreba u športu za 2014. godinu. Usvojen je i Program održavanja komunalne infrastrukture iz sredstava komunalne naknade, Program gradnje objekata komunalne infrastrukture, Odluka o raspoređivanju sredstava iz općinskog Proračuna za redovno financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću, Program sufinanciranja novog zapošljavanja u 2014. godini na području općine Lipovljani i Financijski plan za iduću godinu lipovljanskog Dječjeg vrtića ‘Iskrica’.       (D. SMETKO )

odluke-sj-5-12.2013

programi – 2014.