Izbori za članove vijeća mjesnih odbora Općine Lipovljani

Općinsko vijeće Općine Lipovljani donijelo je Odluku o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Lipovljani.

Odluka o raspisivanju izbora objavljena je na internetskim stranicama Općine Lipovljani i Službenom vjesniku Općine Lipovljani.

Izbori za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Lipovljani održat će se 14. lipnja 2015. godine.

Rokovi za predaju kandidacijskih lista teku od 14. svibnja 2015. godine, te završavaju 25. svibnja 2015. godine do 24:00 sati.

Za potrebe obavljanja izbornih radnji izborno povjerenstvo radit će na adresi: Trg hrvatskih branitelja 3, Lipovljani (1. kat), od 14. svibnja 2015. godine.

Informacije vezane uz provođenje izbora mogu se dobiti i na telefon 044/635 602.

Izborno povjerenstvo

Telefon: 044/635 602, 091/633 1009

Fax:044/611 214

Mail: danijela.matejas@lipovljani.hr

U nastavku objavljujemo akte i obrasce vezane za izborne radnje:

  1. Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Lipovljani
  2. Upute o redoslijedu radnji i tijeku rokova u postupku izbora za vijeća mjesnih odbora na području Općine Lipovljani MS 1
  3. Broj obrazaca MS 2
  4. Obvezatne upute MS 3-8
  5. Očitovanje kandidata za o prihvaćanju kandidature za člana-članicu vijeća mjesnih odbora OMS 3
  6. Prijedlog liste kandidata političke stranke-političkih stranaka za člana-članove vijeća mjesnih odbora OMS 1
  7. Prijedlog kandidacijske liste grupe birača za članove-članice vijeća mjesnih odbora s popisom birača koji podržavaju listu grupe birača OMS 2
  8. Izjava o prihvaćanju dužnosti člana-članice tijela za provođenje izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Lipovljani