IVANJE U PILJENICAMA 29. 08. 2015.

PROGRAM  MANIFESTACIJE

11:00 h    SVETA  MISA

12:00 h    IZLOŽBA  VATROGASNE  OPREME

16:30 h    REGATA  NA  PAKRI – UTRKA  DRVENIH  ČAMACA

18:30 h    KULTURNO  UMJETNIČKI  PROGRAM

  • KUD REPUŠNICA – 1. DIO
  • NATJECANJE U  PJEVANJU  BEĆARACA
  • KUD REPUŠNICA – 2. DIO
  • PROGLAŠENJE POBJEDNIKA  U  BEĆARCIMA
  • PILJENIČKO KOLO

20:00 h    NARODNO  VESELJE  NA  OTVORENOM  UZ  „ PRIJATELJE TAMBURA „

ORGANIZATORI :                    MJESNI  ODBOR  PILJENICE

UDRUGA  ŽENA  „MLINARICE“

PILJENIČKA  UDRUGA MLADIH

NOSITELJ  ORGANIZACIJE :  DVD  PILJENICE

PARTNERI :                             OPĆINA  LIPOVLJANI

  1. Z. OPĆINE  LIPOVLJANI

UZ  POTPORU :                       T. Z.  OPĆINE  LIPOVLJANI

pozadina