‘HRVATSKE VODE’ UREDILE KANAL ŽELJAN I POKRENULE PRIPREMU IZGRADNJE ZAŠTITNOG NASIPA U KRALJEVOJ VELIKOJ

‘Hrvatske vode’ pokrenule su pripremu projektne dokumentacije za izgradnju trajnog obrambenog nasipa, od mogućih poplava, na području Kraljeve Velike. Priprema dokumentacije dugotrajan je posao, nakon čega slijedi ishođenje građevinske dozvole. Tek tada će se pristupiti izgradnji nasipa, a do tada će privremeni nasip od zemlje i vreća, koji je podignut u rujnu prošle godine tijekom obrane od poplave, u blizini kuća u donjem dijelu Kraljeve Velike, i dalje preventivno štititi ova domaćinstva od moguće poplave.

zeljan (5)Kada se prikupi i izradi projektna dokumentacija, kreće se u ishođenja građevinske dozvole. U ‘Hrvatskim vodama’ očekuju dug proces jer je dosta gospodarskih i ekoloških uvjeta koji se moraju ispuniti prilikom izgradnje zaštitnog nasipa. Tek nakon dobivanja građevinske dozvole i planiranja potrebnih financijskih sredstava, započet će izgradnja nasipa, vjerojatno u 2017. godini.

Ako se tijek izrade projektne dokumentacije i ishođenje građevinske dozvole oduži, prije izgradnje nasipa, pristupit će se i uklanjanju privremeno podignutog nasipa, prošle godine u Kraljevoj Velikoj. Prema Zakonu o gradnji građevina koje se izgrade u službi sprečavanja neposredne ugroženosti ljudi i njihovih dobara, od prirodnih nepogoda, u roku od 2 godine moraju se ukloniti ili se za njih mora ishoditi građevinska dozvola.

Tako će se do jeseni iduće godine, o trošku ‘Hrvatskih voda’ ukloniti sadašnji privremeni nasip izgrađen od zemlje i vreća u najnižem dijelu Kraljeve Velike, a da se spriječe nenadane poplave manjih razmjera, ‘Hrvatske vode’ ovog su ljeta radile na uređenju Željana u Kraljevoj Velikoj.zeljan (1)

Djelatnici novljanske ‘Vodoprivrede’ čistili su i izmuljivali korito Željana, od početka šume prema Trebežu, do početka Željana, kod ribnjaka, u dužini od 1.600 metara. Taj posao koštao je 200.000 kuna. Bez obzira na povremenu veću količinu oborina, odvodni kanali kroz Kraljevu Veliku i izmuljeni Željan trebali bi, bez većih problema, propustiti svu količinu vode i više domaćinstva ne bi trebala biti poplavljena. Jedina opasnost ostaje od prodora visokih voda iz retencije Opeke, ali gradnjom novog zaštitnog nasipa i taj problem zaštite od poplava stanovnika Kraljeve Velike bit će trajno riješen.

Damir SMETKO

zeljan (3) zeljan (4) zeljan (6)