EU PROJEKTI OPĆINE LIPOVLJANI
Naziv projekta Status projekta
Izgradnja sekundarnih kanala glavnog kolektora KO-2 Projekt je u fazi realizacije
Razvoj turističke infrastrukture na području Općine Lipovljani
Modernizacija prometnice L33138 i dijela Ž3215
Modernizacija prometnice od Ž3215 do ribnjaka
Modernizacija prometnice L33139
Izrađena je projektna dokumentacija