EDUKACIJE SIMORA

Poziv na sudjelovanje u radu višednevne edukacije na temu Priprema projekata prihvatljivih za financiranje iz fondova Europske unije i Financijsko upravljanje i kontrola provedbe projekata financiranih  iz EU fondova u sklopu potprograma „Jačanje ljudskih potencijala na lokalnoj i područnoj (regionalnoj) razini za učinkovitu pripremu i korištenje fondova Europske Unije za 2014. godinu”

Razvojna agencija Sisačko-moslavačke županije SI-MO-RA d.o.o. Sisak, poziva Vas na višednevnu edukaciju :koja će se održati 15.-17. listopada 2014. u Popovači, u prostorijama Doma kulture Popovača, Trg Grofova Erdödyja , Popovača s početkom u 9:00 sati.

Edukacija ima za cilj povećanje razine znanja u pripremi i provedbi EU projekata. Koristit će se Project Cycle Management (PCM) metodologija, standardna tehnika kojom se planiraju i provode projekti/programi koji se financiraju iz različitih fondova EU. Prezentacije i odgovarajuće vježbe dizajnirane sa ciljem razumijevanja i primjene alata za upravljanje projektnim ciklusom s naglaskom na EU procedure koje valja poštivati tokom određenih faza projektnog ciklusa.

Ova edukacija namjenjena je predstavnicima subjekata koji pripremaju i provode projekte financirane sredstvima EU (razvojne agencije, jedinice lokalne i regionalne samouprave, javne ustanove, udruge, OPG, mali i srednji poduzetnici i dr.) s područja Gradova Popovača i Kutina te Općina Lipovljani i Velika Ludina.

Predavači su zaposlenici Razvojne agencije SI-MO-RA d.o.o. Anamarija Vulić Kovjanić i Milijana Borojević.

Seminar je besplatan, a broj sudionika ograničen.

Prijave za sudjelovanje se zaprimaju zaključno do 14. listopada 2014. godine do 12:00 sati na adresu elektroničke pošte simora@simora.hr ili na broj faxa 044/544-206.

Okvirni dnevni red:

  9:00 – 10:30       I radni dio

10:30 – 10:45      pauza za kavu

10:45 – 12:15      II radni dio

12:15 – 13:00      pauza za ručak

13:00 – 14:30      III radni dio

14:30 –                pitanja, rasprava, zaključci

POZIV SIMORA

Prijavnica SIMORA